Nov EU projekt: Villages on Move GO

Nov EU projekt: Villages on Move GO

  • 10.01.2020
  • Športna unija Slovenije je partner v mednarodnem projektu Villages on Move GO, ki je sofinanciran s strani Erasmus+ programa.

Športna unija Slovenije bo v letih 2020 – 2022 vključena v mednarodni projekt Villages On Move GO, ki ga vodi South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk). Tudi ta projekt z devetimi partnerji je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport s strani Evropske komisije.

Projekt temelji na dejstvu, da manjša športa društva v ruralnem okolju običajno vodijo posamezniki, ki so gonilna sila vseh aktivnosti, tako imenovani Fire Souls. V okviru projekta bodo pridobljene zgodbe Fire Souls iz držav partneric, ki bodo objavljene na spletni strani projekta. Organizirani bodo tudi dogodki – imenovani Hackaton z namenom izmenjave idej, znanja in izkušenj na področju vodenja športnih društev v ruralnem okolju. Za izvedbo omenjenih dogodkov bo pripravljen koncept in priročnik za organizacijo Hackatlona. Razvito bo orodje, ki bo omogočalo trajnost športnih društev in njihovega delovanja. Precej pozornosti bo namenjeno diseminaciji in povečanju prepoznavnosti manjših športnih društev iz ruralnih okolij.