Zaključna konferenca Erasmus+ projekta Europe in Action

Zaključna konferenca Erasmus+ projekta Europe in Action

  • 18.10.2022
  • V Lizboni te dni poteka zaključno srečanje partnerjev mednarodnega projekta Europe in Action. Obenem je bila organizirana tudi zaključna konferenca omenjenega projekta.

Mednarodni projekt Europe in Action, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport, promovira telesno dejavnost, ponuja številne analitične in izobraževalne aktivnosti ter prenos znanja po celotni Evropi. Namen projekta je implementacija obstoječih smernic in politike na področju športa in gibanja v prakso ter sočasno deliti izkušnje organizacij in strokovnih delavcev na tem področju.

Zastavljeni cilj je izpolnjen z organizacijo seminarjev in konferenc v petih evropskih regijah. Poleg tega je bil v sklopu projekta pripravljen pregled in analiza izvajanja smernic in politike na področju športa in gibanja v Evropi, s poudarkom na množičnem športu. Namen je voditi nacionalne in lokalne deležnike, da pri implementaciji iniciativ, kampanj in projektov upoštevajo in vključujejo aktualne smernice in politiko EU na področju športa in gibanja.

Na sestanku v Lizboni so partnerji pregledali končne produkte projekta in uskladili finalizacijo le teh. Osrednji dogodek srečanja je bila zaključna konferenca Europe in Action, na kateri je navzoče uvodoma nagovoril podpredsednik Športne unije Slovenije Patrik Peroša. Konferenca je bila posvečena predstavitvi v okviru projekta razvitih orodij in gradiv, pri čemer je bilo največ pozornosti namenjeno 13 izobraževalnim modulom za strokovne delavce na področju športa za vse. Teme za module so bile izbrane na podlagi pregleda obstoječega stanja in iniciative TAFISA Mission 2030. Vsak modul zagotavlja praktične vsebine in znanje za večji uspeh pri promociji HEPA in športa za vse ter opolnomočenje vseh deležnikov množičnega športa v Evropi. Mojca Markovič je na konferenci predstavilna izobraževalni modul Physical Literacy & Play.

Več informacij in razvita orodja lahko najdete na spletni strani projekta: https://www.europe-in-action.org/