Projekt INTERACT postavlja osnovni okvir za razvoj športa za vse v svetu

Projekt INTERACT postavlja osnovni okvir za razvoj športa za vse v svetu

  • 09.05.2022
  • 4. – 5. maja 2022 se je 7 nacionalnih namiznoteniških zvez udeležilo pilotskega usposabljanja v sklopu projekta INTERACT za razvoj športa za vse. Usposabljanje je gostila fundacija ITTF (International Table Tennis Federation) v Leipzigu v Nemčiji.

Kako lahko mednarodne in nacionalne športne organizacije (ISO in NSO) spodbujajo in razvijajo šport za vse ter ustvarjajo boljši svet? To je osrednje vprašanje, ki ga projekt INTERACT obravnava, in je sofinanciran s strani programa Evropske unije Erasmus+, in je del njegovega okvira za krepitev zmogljivosti, ki je bil pilotno izveden v Leipzigu v Nemčiji od 4. do 5. maja 2022.

Na 2-dnevnem usposabljanju so udeleženci iz Grenlandije, Kosova, Malte, Gruzije, Bocvane, Venezuele in Portugalske razmišljali o pomenu športa za vse, njegovem pomenu v družbi in prispevkih k ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov. Zbrali so vpogled v to, kakšno vlogo lahko kot nevladne organizacije igrajo pri razvoju in promociji Športa za vse. Delili so dobre prakse, znanja in izkušnje o tem, kako povečati zanimanje in pritegniti neaktivne ljudi in prikrajšane skupine za sodelovanje v Športu za vse. Razpravljali so o športu za vse z vidika politike, strategije, prakse, ciljnih skupin, namena, prizorišča in vrste pobud.

Poskusno usposabljanje je bilo dobro sprejeto pri vseh udeležencih. Henrik Ottosen iz Grenlandske namiznoteniške zveze je potrdil, da bodo "navdihovali iz usposabljanja, prevedli ključne elemente učnega gradiva in jih predstavili svojemu upravnemu izvršnemu odboru", medtem ko Jeton Beqiri iz kosovske Namiznoteniške organizacije meni, da je bilo usposabljanje »zelo produktivno, s skupnimi izkušnjami in najboljšimi praksami se omogoča vsem športnim organizacijam, da promovirajo Šport za vse. Večstranski vidiki različnih držav so bili koristna interakcija. Vsem športnim organizacijam priporočam, da si kot del svojih nalog in ciljev prizadevajo za Šport za vse.”

Usposabljanje so vodili predstavniki TAFISA, fundacija ITTF in nemška frizbi-športna zveza (DFV) ob podpori vseh ostalih partnerjev projekta INTERACT. To je bila priložnost za projektno skupino, da je predstavila prve rezultate projekta, vključno z zbirko orodij in dobrih praks, ki bodo na voljo javnosti v prihodnjih mesecih.

Jörg Benner (DFV) je ob zaključku usposabljanja poudaril, da mora biti šport za vse povezujoč. Strategija Šport za vse deluje, če obstaja jasen namen vključevanja prikrajšanih skupin, medtem ko je Jean-Francois Laurent (TAFISA) poudaril, da lahko Šport za vse igra ključno vlogo za boljši svet. Šport potrebujemo, da igra svojo vlogo v družbi in športne organizacije morajo priti iz svoje lupine. Wiebke Scheffler iz Fundacije ITTF se je zahvalila vsem udeležencem za njihovo navdihujoče in aktivno sodelovanje v delavnici. Poudarila, da njihov namen ni bil le govoriti o Športu za vse, ampak, kjer je le mogoče, vključiti tudi telesne dejavnosti za vse udeležence. Verjamejo, da bodo z zgledom in rezultati usposabljanja, jasno dokazali koristne posledice dejavnosti.

Delavnica spletne testne skupine INTERACT & srečanje partnerjev INTERACT

Pilotno usposabljanje je bila priložnost, da projekt INTERACT gosti dva stranska dogodka: srečanje partnerjev projekta INTERACT 3. maja – kjer so partnerji napredovali pri razvoju rezultatov projekta, in spletno testno skupinsko delavnico partnerjev, ki je potekala 4. maja.

TAFISA se zahvaljuje Fundaciji ITTF za gostovanje različnih dogodkov v Leipzigu, partnerjem projekta INTERACT za njihovo trdo delo, članom testne skupine INTERACT za njihovo stalno predanost in podporo projektu ter različnim nacionalnim namiznoteniškim zvezam, ki so sodelovale pri usposabljanju

V prihodnjih mesecih sledi objava različnih vsebin projekta INTERACT.

TAFISA projekt INTERACT, Leipzig srečanje 3. - 5. 5. 2022