9. srečanje partnerjev projekta EUROPE IN ACTION

9. srečanje partnerjev projekta EUROPE IN ACTION

  • 29.10.2021
  • V sredo, 27.10.2021 se je preko ON-LINE načina sestalo 10 partnerjev projekta Europe in Action. Poglobljeno so predelovali izbrane izobraževalne module, ki bodo z vsebinami omogočali razvoj športa za vse v Evropi in po svetu, znotraj športnih organizacij ter drugih organov, ki se ukvarjajo z gibalno aktivnostjo prebivalcev posameznih držav.

Gre za nenehno dopolnjevanje, nadgradnjo modulov, katerih vsebine bodo skrbno pripravljene. Zelo natančno je in bo opredeljeno kakšne vsebine bodo lansirane v posameznem modulu, kateri vsak posebej obravnava problematiko, predstavlja izredno pomembne teme današnjega časa (več o vseh 12 modulih si preberite TUKAJ).

Obravnavane teme sestanka projekta so bile:
- Igra in gibalna pismenost (Play & Physical Literacy)
- Postavitev spletne strani (Online Platform)
- Načrtovanje, razvoj in pilotiranje izobraževalnih modulov.

V okviru razprave so bili podani predlogi, dopolnitve, inovativne ideje, partnerje pa čakajo zopet odločitve o izvedbi t.i. Active Meetings, srečanj v živo, v sklopu katerih bodo izbrani moduli tudi praktično izvedeni. Zaenkrat ostaja potrjen junij prihodnje leto, ko bo tovrstno srečanje potekalo v okviru 27. TAFISA Svetovnega kongresa v Portorožu. Pomembno vlogo pri organizaciji slednjega dogodka bomo imeli prav na Športni uniji Slovenije. Nova spletna stran projekta dobiva končno podobo, vključuje osnovne informacije o samem projektu, ter postavitev, umestitev pomembnih tem v končno podobo spletne strani. Do sedaj zbrana vsebina in pripravljen pregled evropskih politik in primerov dobrih praks je tudi že v končni pripravi. Seznam slednjih se dopolnjuje ves čas trajanja projekta. V prihodnjih mesecih bo oblikovana še platforma za vsebino izobraževalnih modulov ter pripadajoče promocijsko gradivo.

V zadnjem delu sestanka so partnerji še določali izvedbo projektnih srečanj, seminarjev in konferenc v letošnjem in prihodnjem letu. Prvo naslednje srečanje v živo je predvideno na Portugalskem, 6. in 7.12.2021. Zaradi različnih in pa hitro spreminjajočih se razmer v posameznih državah pa je izvedba v živo še vedno precej negotova. 

Uradna spletna stran 27. TAFISA Svetovnega kongresa športa za vse: https://tafisa-slovenia2022.si/

Projekt EUROPE IN ACTION, ki ga vodi Svetovna športna organizacija za šport za vse – TAFISA deluje v sklopu vizije imenovane TAFISA Mission 2030.

Poslanstvo TAFISA 2030 s svojim sloganom "Za boljši svet s športom za vse" zajema tudi vodilni dokument za globalno strategijo za boj proti svetovni epidemiji telesne nedejavnosti.

Vabljeni k branju dokumenta POSLANSTVO TAFISA 2030 s klikom na ta LINK ;)

 

TAFISA Mission 2030 - IZOBRAŽEVALNI MODULI