Zaključni sestanek projekta Physical Literacy For Life

Zaključni sestanek projekta Physical Literacy For Life

  • 20.10.2021
  • Med 18. in 20. oktobrom je v Strasbourgu potekalo zaključno srečanje partnerjev mednarodnega projekta Physical Literacy For Life, po dolgem času v živo.
Sestanek se je pričel s pregledom v projektu razvitih orodij, ki so v prvi vrsti namenjeni promociji vse bolj aktualnega koncepta na področju telesne dejavnosti, to je gibalna pismenost. Sledila je plodna razprava o možnostih nadaljnjega sodelovanja, vključno s priložnostmi za medsektorsko sodelovanje, ter razvoja koncepta gibalne pismenosti tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Gibalna pismenost je koncept, ki temelji na razvoju temeljnih kompetenc telesne dejavnosti posameznika skozi vseživljenjsko učenje. Pot gibalnega opismenjevanja za vsakogar osebna, drugačna in je odvisna od različnih faktorjev, kot so telesne sposobnosti, karakterne značilnosti, zunanje okoliščine, življenjsko okolje itd.
 
V torek, 19. oktobra 2021, je bil v Strasbourgu, organiziran seminar Physical Literacy For Life, na katerem je Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve, predstavila izvedene aktivnosti pilotnega testiranja orodij omenjenega Erasmus+ projekta ter pregled uvajanja koncepta gibalne pismenosti in strategijo nadaljnjega razvoja v Sloveniji. 
 

PROJEKT SE MORDA IZTEKA, A GIBALNA PISMENOST – JE ZA ŽIVLJENJE!