Projekt INTERACT: 3. srečanje partnerskih organizacij, 28. in 29.06.2021

Projekt INTERACT: 3. srečanje partnerskih organizacij, 28. in 29.06.2021

  • 30.06.2021
  • Partnerji na projektu INTERACT so se srečali na tretjem sestanku, ki je potekal v »hibridni« obliki – to pomeni, da je bil sestanek partnerjev izveden v obliki »ZOOM MEETINGa«, ter prenosa V ŽIVO iz Avstrije, Linza.

Partnerji na projektu INTERACT so se srečali na tretjem sestanku, ki je potekal v »hibridni« obliki – to pomeni, da je sestanek partnerjev potekal v obliki »ZOOM MEETINGa«, ter prenosa V ŽIVO iz Avstrije, Linza.

Projekt INTERACT, ki šport za vse postavlja v ospredje mednarodnih športnih organizacij, je zdaj v polnem teku. Srečanja se je udeležilo 17 partnerskih organizacij, med katerimi je tudi Športna unija Slovenije. Tematika, vsebine in delavnice srečanja so se odvijale v dveh dnevih, po natančno zasnovanem urniku.

Projekt v ospredje postavlja mednarodne in evropske športne organizacije kot ključne deležnike pri spodbujanju telesne aktivnosti in športnega udejstvovanja med evropskimi državljani.

Projekt bo ponudil razmislek, kako organiziran šport prilagoditi potrebam ciljnih skupin in izkoristiti množični šport za obvladovanje demografskih sprememb, ki predstavljajo ključni izziv za večino organizacij. Pri tem bo v ospredju ideja, kako lahko mednarodne športne organizacije prispevajo k doseganju ciljev ključnih mednarodnih strategij in smernic na področju telesne aktivnosti in aktivneje sodelujejo pri izvajanju EU pobud kot je na primer Evropski teden športa.

Cilj projekta INTERACT bo tako zbrati vire za opolnomočenje in podporo športnih organizacij pri spodbujanju množičnega športa in telesne aktivnosti državljanov po vsem svetu. V ta namen bo v sklopu projekta pripravljen pregled mednarodnih organizacij na področju športa za vse skupaj s pregledom aktualnih politik in strategij. Zastavljeni cilj bo dosežen z vzpostavitvijo spletne platforme in orodij, im. »TOOLKIT«, s poudarkom na deljenju primerov dobrih praks ter z izvedbo izobraževanj in mednarodnih dogodkov promocije športa za vse.

Eden takšnih dogodkov je 27. SVETOVNI KONGRES TAFISA, ki bo potekal od 8.06.-12.06.2022, v Portorožu (več o dogodku na spletni strani: http://www.tafisa.org/tafisa-world-congress).

Prihodnje srečanje za projekt INTERACT je predvideno v mesecu oktobru, v Frankfurtu.

Več o projektu INTERACT si lahko preberete na spletni strani TAFISA (Mednarodno združenje športa za vse), ki je nosilec projekta: http://tafisa.org/Erasmus/INTERACT.