Izbrane teme prvih treh izobraževalnih modulov

Izbrane teme prvih treh izobraževalnih modulov

  • 12.05.2021
  • V sklopu šestega srečanja partnerskih organizacij na projektu Europe in action so se partnerji seznanili s potekom priprave izobraževalnih modulov, ki bodo pilotirani tekom trajanja projekta.

Srečanje, ki je tudi tokrat potekalo preko spleta, je bilo, tako kot predhodna srečanja, namenjeno pregledu izvedenih aktivnosti in razpravi o tekočih. Partnerji smo med drugim razpravljali o pripravljenem predlogu zasnove izobraževalnih modulov, ki bodo namenjeni različnih deležnikom na področju športa za vse, s ciljem opolnomočenja in prenosa dobrih praks. Cilj, ki smo si ga zastavili na projektu, je pripraviti zasnovo za vseh 13 prednostnih tem, ki so bile opredeljene že v prvi fazi projekta. Vsebinsko bodo v tej fazi dodelani trije, ki se bodo pilotno izvedli v sklopu seminarjev, pokrili pa bodo sledeča področja: mir, razvoj in partnerstvo, spolna enakopravnost in aktivna mesta.

V sklopu projekta nastaja nova spletna stran, ki bo na enem mestu združevala vse ključne dokumente in gradivo, ki bo nastalo tekom projekta. Tu bodo na voljo aktualne in pomembne mednarodne politike, ki oblikujejo področje športa za vse, primeri dobrih praks iz posameznih evropskih regij in držav in pa tudi že omenjeni izobraževalni moduli.

V zadnjem delu srečanja so partnerji razpravljali še o  izvedbi projektnih srečanj, seminarjev in konferenc v letošnjem in prihodnjem letu. Zaradi različnih in pa hitro spreminjajočih se razmer v posameznih državah je namreč izvedba v živo še vedno precej negotova. Enega izmed srečanj gostimo tudi v Sloveniji, in sicer v sklopu 27. TAFISA Svetovnega kongresa športa za vse. Slednji je na račun epidemiološke situacije v Evropi iz oktobra letos prestavljen na junij prihodnje leto. Partnerji so med drugim potrdili sodelovanje na TAFISA svetovnih športnih igrah, ki bodo potekale med 18. in 24. junijem, in sice preko spleta. Del programa je tudi konferenca, v sklopu katere bomo izvedli predstavitev projekta Europe in action skupaj z dosedanjimi rezultati našega dela.