Evropski zemljevid primerov dobrih praks

Evropski zemljevid primerov dobrih praks

  • 12.02.2021
  • Partnerji na mednarodnem projektu Europe in action so se v tem tednu sestali na tretjem delovnem sestanku, ki je tudi tokrat potekal preko spleta.

V zadnjih mesecih je bil na projektu pripravljen nabor primerov dobrih praks znotraj evropskih regij, ki vključuje kar 13 področij, vse od zdravja in dobrega počutja, socialne vključenosti, varovanja okolja do enakopravnosti spolov. Podatki so bili zbrani za sedem evropskih regij. Naša ekipa je sodelovala pri zboru podatkov za področje Balkana.

V sklopu tokratnega sestanka so se partnerji seznanili tudi s komunikacijskim načrtom in nadgradnjo spletne strani, kjer so zbrani vsi do sedaj pripravljeni materiali.

Naslednja faza projekta bo namenjena pripravi izobraževalnih modulov za posamezne evropske regije, ki bodo nastali upoštevajoč vse do sedaj zbrane smernice, primere dobrih praks in pa rezultate analize, ki je bila med športnimi organizacijami izvedena v prvi fazi projekta.

Na koncu je beseda tekla tudi o prihodnjem srečanju, ki bo, kot trenutno kaže, prav tako virtualno.