​Sestanek partnerjev projekta Europe in action

​Sestanek partnerjev projekta Europe in action

  • 16.09.2020
  • Drugo srečanje partnerjev na projektu Europe in action, ki bi se sicer moralo odviti oktobra v sklopu 7. svetovnih iger športa za vse v Lizboni, je zaradi trenutne situacije potekalo preko spleta.

Srečanje je bilo namenjeno pregledu do sedaj izvedenih aktivnosti in načrtovanju prihodnjih. 

Med poglavitnimi cilji triletnega projekta, ki ga vodi TAFISA, so analiza in pregled obstoječih politik na področju množičnega športa tako na ravni EU kot znotraj posameznih evropskih regij in držav ter zbor primerov dobrih praks. Zbrane analize in podatki bodo kot smernice pripravljeni v obliki informativnih gradiv in izobraževalnih modulov, ki bodo na voljo posameznikom in organizacijam, ki delujejo na področju športa za vse.

V prvi fazi projekta je bil tako pripravljen pregled obstoječih politik znotraj evropskih regij. Prav tako so predstavniki posameznih držav pripravili pregled pomembnih zakonov, direktiv, projektov in kampanj na področjih, kot so zdravje in počutje, prostovoljstvo, okolje, inkluzija, kulturna dediščina, aktivna mesta, izobraževanje, enakost spolov, partnerstvo in sodelovanje, gibalna pismenost in ekonomski vpliv. 

V sklopu projekta je v pripravi zbor primerov dobrih praks, ki bodo zbrani na skupni spletni platformi.

Partnerji projekta, ki ga na Športni uniji Slovenije zastopata Patrik Peroša in Ana Radivo, se bodo znova sestali novembra. Tudi prihodnje srečanje bo potekalo preko spleta.