CHANGE - projekt, ki v ospredje postavlja sektor šport za razvoj

CHANGE - projekt, ki v ospredje postavlja sektor šport za razvoj

  • 08.09.2020
  • Na partnerskem sestanku mednarodnega projekta CHANGE so partnerji opredelili definicijo sektorja Sport For Development ter razpravljali o poklicnih standardih ključnih funkcij sektorja.

Partnerji projekta CHANGE so na današnjem spletnem sestanku obravnavali, kaj predstavlja šport za razvoj (Sport For Development), kaj je namen tega sektorja in specifike tega področja. Sektor šport za razvoj vključuje aktivnosti na področju športa za vse, kjer je v ospredju razvoj lokalne skupnosti ter reševanje socialnih vprašanj v družbi. Projektni partnerji so misijo športa za razvoj opredelili sledeče:

"Work collaboratively to stimulate positive change in the lives of individuals and communities by intentionally using sport and physical activity as the vehicle."

Poleg razprave o definiciji in konceptu športa za razvoj so partnerji opravnavali ključni funkciji v športu za razvoj - koordinator in aktivator, delovne naloge omenjenih funkcij ter potrebne veščine in lastnosti omenjenih strokovnih delavcev. Predstavljen je bil razvoj sektorja šport za razvoj v različnih državah, načini financiranja projektov in možnosti za pridobitev potrebne izobrazbe oziroma usposobljenosti za kariero na tem področju.