Predstavitev gonilnih sil ruralnih društev Evropi

Predstavitev gonilnih sil ruralnih društev Evropi

  • 02.09.2020
  • Mednarodni projekt Villages on Move GO nadaljuje z identifikacijo in predstavitvijo tako imenovanih Fire Souls - športnih delavcev v manjših športnih društvih.

Namen projekta Villages on Move GO je predstavitev posameznikov, strokovnih delavcev v športu, ki so s svojo energijo, trudom in delom predstavljajo pravi vzorniki v lokalnem okolju. Manjša športna društva, še posebej v ruralnem okolju so pogosto odvisna od posameznikov, ki običajno s prostovoljnim delom omogočajo stabilno in kakovostno delovanje društev na področju športa za vse. 

Tako je tudi v Sloveniji, kjer na področju športne rekreacije in športne vzgoje deluje mnogo društev, ki lokalnim prebivalcem omogočajo kakovosten in aktiven življenjski slog. V okviru projekta smo opravili intervjuje s petimi predstavniki članic Športne unije Slovenije, in sicer z Martino Hirschmann iz Športnega društva Ando Hirschmann, Zdenkom Benčičem iz Športno rekreacijskega društva VrhpoljeMiho Kobetom iz Košarkarskega kluba Orli Postojna, z Binetom Štruclom iz Športnega društva BI&NI – Fit in Stanko Kuplenk iz Športnega društva Dobrepolje. Omenjeni strokovni delavci opravljajo tako organizacijsko delo kot tudi vodijo aktivnosti na področju športne rekreacije in/ali športne vzgoje. V intervjujih so predstavili svoje delo in dejavnost njihovih društev.