Zakaj je gibalna pismenost pomembna?

Zakaj je gibalna pismenost pomembna?

  • 29.08.2020
  • Razprava o tem vprašanju je potekala tudi na srečanju partnerjev projekta Physical Literacy For Life, ki bi ga morali gostiti v Ljubljani, a se je tudi tokrat odvil v spletni različici.

Partnerji projekta Physical Literacy For Life so 27. in 28. avgusta 2020 debatirali tudi o tem, zakaj je gibalna pismenost tako pomembna ter zakaj je koncept gibalne pismenosti postal priljubljena tematika znanstvenih raziskav, konferenc in znanstvenih prispevkov. Strokovnjaki s celega sveta vse več pozornosti namenjajo holističnemu pristopu gibalne pismenosti, kjer se telesna dejavnost obravnava kot preplet večih domen: telesna, kognitivna, psihološka in socialna. Po intenzivni razpravi in široki raziskavi stanja v različnih državah so partnerji sprejeli sledečo definicijo gibalne pismenosti, ki bo podlaga za nadaljnje delo v projektu:

"Physical Literacy is the skills and attributes individuals demonstrate through physical activity and moevement across their life course. It can be understood as a process and as an outcome that individuals pursue through an interaction of their physical, emotional, social and cognitive learning."

Sledil je pregled opravljenega dela in idejnih zasnov promocije in zagovorništva gibalne pismenosti na nacionalni in mednarodni ravni. Prav predstavitev pomena gibalne pismenosti odločevalcem in ostalim deležnikom je ključnega pomena za dosego cilja, to je uvrstitev gibalne pismenosti med ključne kompetence za vseživljenjsko učenje.