Kriza je pokazala, da šport in telesna aktivnost ostajata ključna za dobro počutje ljudi

Kriza je pokazala, da šport in telesna aktivnost ostajata ključna za dobro počutje ljudi

  • 03.08.2020
  • 118 držav članic Združenih narodov, med njimi tudi Republika Slovenija, je s podpisom Skupne listine o učinkih covid-19 na šport, telesno aktivnost in dobro počutje ter njegovih učinkov na socialni razvoj pozvalo države, da šport in telesno aktivnost vključijo v svoje nacionalne načrte okrevanja po covid-19 krizi.

Skupna izjava o učinkih covid-19 na šport, telesno aktivnost in dobro počutje, ki je bila pripravljena v okviru Skupine prijateljev športa v New Yorku, katere članica je tudi Slovenija, izhaja iz in obenem podpira ugotovitve istoimenskega političnega poročila Oddelka Združenih narodov za ekonomske in socialne zadeve (DESA) št. 73.

Besedilo skupne izjave izpostavlja relevantna vprašanja na področju športa in telesne aktivnosti, ki sta pozitivni povezovalni element v družbi kot tudi pri zagotavljanju duševnega zdravja posameznikov. Pomen športa in telesne aktivnosti za posameznika pri premagovanju stresnih situacij in krize je bila še posebej očitna v času ukrepov v odzivu na covid-19 pandemijo.

V izjavi je med drugim zapisano, da sta v teh težkih časih šport in telesna aktivnost kljub ostalim prednostnim nalogam bistvenega pomena za splošno dobro počutje posameznika in celotne družbe. Prav tako ne gre prezreti doprinosa športa na ostalih področjih kot so izobraževanje, trajnostni razvoj, mir, sodelovanje, solidarnost, pravičnost, socialna vključenost in zdravje.

Pandemija covid-19 je povzročila spremembe na tako rekoč vseh področjih vsakdanjega življenja, vendar kljub temu ostaja pomembno, da za svoje zdravje poskrbimo tudi z vsakodnevno telesno dejavnostjo, čeprav se je morala slednja prilagoditi novim razmeram. Zdravje in splošno dobro počutje je potrebno obravnavati celostno, pri čemer se poudarja vloga športa in redne telesne dejavnosti pri vzpostavljanju zdravega življenjskega sloga.

Telesna dejavnost, šport in igra sta še posebej pomembna pri otrocih in mladih, ki skozi šport razvijejo vrednote, kot so spoštovanje, odprtost, timsko delo, odličnost in trud. Pomembno je, da priložnosti za šport omogočimo vsem posameznikom, tudi in predvsem otrokom in ženskam, invalidom, starejšim osebam in ranljivejšim skupinam.

Vlade so v izjavi med drugim izrazile podporo prizadevanjem mednarodnim in nacionalnim športnim federacijam in subjektom pri iskanju novih terminov za organizacijo športnih dogodkov. V izjavi so podpisniki izrazili prepričanje, da bodo preložene olimpijske in paraolimpijske igre, ki jih bo gostil Tokio, tako kot tudi vsi ostali športni dogodki, v zgodovini športa zasedli prav posebno mesto. Ob koncu pandemije bodo namreč ostali kot simbol človeške enotnosti in solidarnosti.

Vlade med drugim izražajo prepričanje, da šport pripomore h gradnji bolj vključujoče, enake in odporne družbe. Kot resnično univerzalni jezik lahko premaga ovire, gradi medsebojno razumevanje in zaupanje ter zbližuje ljudi. Šport ima lahko pomembno vlogo v prizadevanjih za končanje konfliktov in razvoju mirne družbe ter pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Podpora športu tako prihaja vzporedno s prizadevanji Evropske unije na tem področju. Evropska komisija je namreč države članice EU pozvala, naj sredstva za ublažitev negativnih posledic pandemije covid-19 namenijo prav športnemu sektorju. Poleg tega so ministri za šport 27 držav članic EU nedavno sprejeli sklepe, v katerih so poudarili pomen vloge športa za družbe med krizo covid-19. V sklepih je poudarjena potreba po podpori športnega sektorja v fazi okrevanja.

Skupna izjava o vplivu COVID-19 na šport, telesno dejavnost in splošno dobro počutje ter o njegovih učinkih na razvoj družbe