Projekt Active Ageing Festival se nadaljuje

Projekt Active Ageing Festival se nadaljuje

  • 05.06.2020
  • V petek, 5. junija, so partnerji mednarodnega projekta Active Ageing Festival izkoristili sodobno tehnologijo ter se srečali na digitalnem sestanku.

Športna unija Slovenije je nosilec mednarodnega projekta, ki stremi k promociji gibanja in redne telesne vadbe med starejšimi. Tokrat so partnerji namenili diskusijo pregledu primerov dobrih praks, specifik dela na področju starejših in potreb starejše populacije. Redna telesna vadba opazno pripomore k podaljšanju samostojnosti ter ohranjanju vitalnosti in zdravja v tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju. Z višanjem odstotka starejših v populaciji je vse več pozornosti namenjeno prav tej pomembni tematiki.

Drugi del sestanka je bil namenjen kreativni debati o konceptu in vsebini promocijske kampanje, pa tudi o orodjih ter ciljni skupini omenjene kampanje. Poleg priročnika za organizacijo dogodka Festival aktivnega staranja bo pripravljen nabor promocijskih materialov, ki bodo športnim društvom in organizacijam, ki delujejo na področju starejših, v pomoč pri vključevanju starejših v redno telesno vadbo.

Več podrobnosti o omenjenem projekti lahko prejmete pri vodji projekta Mojci Markovič na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si.