Erasmus+ Sport Info Day 2020

Erasmus+ Sport Info Day 2020

  • 03.02.2020
  • Erasmus+ šport je z uradno predstavitvijo predstavnikov Evropske komisije v Bruslju v polni luči zaživel. Dogodka se je udeležil podpredsednik ŠUS, mag. Patrik Peroša.

Evropska komisija je 30. januarja že tradicionalno, sedmič zapored organizirala predstavitev programa Erasmus+ šport, razpisa za subvencioniranje projektov na področju športa. Evropska komisija želi s programom spodbuditi udeležbo v športu. Med drugim si prizadevajo odpraviti dejavnike, ki ogrožajo integriteto športa, izboljšati dobro in učinkovito upravljanje v športu ter spodbujajo dvojno poklicno pot športnikov, strpnost in socialno vključenost.

Dogodka se je udeležilo več kot 500 udeležencev, ki prihajajo iz različnih organizacij in inštitucij, ki delujejo na področju športa. Športno unijo Slovenije je zastopal podpredsednik mag. Patrik Peroša, ki je določenim predstavnikom organizacij predstavil področja delovanja Športne unije Slovenije in možnost sodelovanja pri evropskih projektih. Dogodek je bil obenem priložnost za srečanja s partnerji na projektih, ki jih trenutno ŠUS izvaja. Naj spomnimo, da je ŠUS trenutno aktiven na desetih evropskih projektih, katerih skupna vrednost presega 2 mio EUR. Med najpomembnejše evropske projekte sodi dveletni projekt »MOVE Transfer Evrope-China«, katerega nosilec je ISCA. V projektu sodeluje 61 predstavnikov iz 48 različnih organizacij iz 22 držav iz Evrope in Kitajske. ŠUS v tem projektu zastopata podpredsednik Patrik Peroša in generalni sekretar Jani Ovsenik. V okviru projekta so še posebej obravnavane teme s področij »aktivnega staranja«, »športi na prostem« in »aktivne šole«.

Letošnji dogodek je bil še posebno zanimiv, saj se je predstavila nova evropska komisarka, ki pokriva področje športa. V svojem nagovoru je izpostavila prihajajoče spremembe, ki bodo v finančni perspektivi omogočale sofinanciranje večjega števila projektov.

Poleg predstavitve razpisa Erasmus+ šport je dan kasneje potekal tudi prvi sestanek koordinatorjev projektov, ki so bili nedavno izbrani s strani Evropske komisije. Vabljeni so bili predstavniki nosilnih organizacij projektov, med katere sodi tudi ŠUS kot nosilec projekta »Active ageing festival«. Dogodka se je v imenu ŠUS udeležil zunanji sodelavec Antonio Saccone.

V Bruslju pa je bil organiziran tudi sestanek vodstva TAFISA Evrope, ki se je zgodil dan pred dogodkom Erasmus+ sport. Predsednik Peter Barendse ter podpredsednika Malgorzata Szukalska-Wrona in Patrik Peroša so skupaj s predstavnico pisarne TAFISA Keri McDonald obravnavali in pripravili dnevni red prve seje Izvršnega odbora TAFISA Evrope, ki bo konec februarja v Frankfurtu. Poleg tega so tudi obravnavali evropski projekt »Europe in action« sofinanciran s strani Evropske komisije, katerega nosilec je TAFISA, med partnerji pa je tudi ŠUS. Govor je tudi tekel o letošnji 3. TAFISA konferenci, ki bo organizirana v sklopu TAFISA svetovnih iger športa za vse (Portugalska, Lizbona, 1.-7. avgust 2020). Naj spomnimo, da je bil ravno ŠUS »pionir« te konference leta 2016 v Ljubljani.

Informacije o razpisu so na voljo na spletni strani Evropske komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Informacije lahko dobite tudi pri podpredsedniku mag. Patriku Peroši na elekronskem naslovu patrik.perosa@sportna-unija.si.