Mednarodni projekt Move Transfer se zaključuje

Mednarodni projekt Move Transfer se zaključuje

  • 06.06.2018
  • Kakovost programa Zdravo društvo je prepoznala tudi Evropska unija, ki je finančno podprla prenos koncepta znaka kakovosti Športne unije Slovenije v Bolgarijo in na Malto.

Od 4. do 6. junija 2018 je potekal zaključni sestanek predstavnikov partnerjev projekta MOVE Transfer, ki je sofinanciran s strani Erasmus+ Sport. Partnerji ISCA, BG BeActive, SportMalta in Športna unija Slovenije so za zaključni del projekta izbrali Copenhagen na Danskem, kjer so si ogledali tudi delovanje nekaterih lokalnih športnih organizacij.

Namen sestanka je bil pregled izvedenih aktivnosti projekta in predstavitev poteka implementacije koncepta znaka kakovosti Zdravo društvo v Bolgariji in na Malti. Tako v Bolgariji kot Malti je sedem športnih organizacij doseglo ustrezne standarde, zato so prejeli certifikat Healthy Club, v Bolgariji pa sta še dve društvi na seznamu potencialnih prejemnikov znaka kakovosti. Tako je zaključen 18-mesečni projekt, v okviru katerega smo s pomočjo mednarodne organizacije športa za vse ISCA uspešno prenesli koncept, znanje in izkušnje v tujino ter obenem razširili mrežo Zdravih društev na mednarodno raven.

Za Športno unijo Slovenije je poleg tega, da je v Sloveniji razvit program postal prepoznaven tudi v tujini, pomembno tudi, da smo prejeli dragocene povratne informacije o prednostih in težavah implementacije koncepta Zdravo društvo v drugih evropskih državah, saj nam bodo le te podlaga za nadaljni razvoj in nadgradnjo projekta Zdravo društvo.