Predstavitev akcije Veter v laseh na mednarodni konferenci požela veliko zanimanja

Predstavitev akcije Veter v laseh na mednarodni konferenci požela veliko zanimanja

  • 05.12.2018
  • Mednarodni projekt School to Move, it's cool to move se je zaključil s konferenco International Conference and Workshop - I.W.C. v Madridu, na kateri je Mojca Markovic predstavila dva projekta Športne unije Slovenije.

Mednarodni projekt School to Move, it's cool to move, ki je temeljil na izmenjavi primerov dobrih praks na področju športne vzgoje otrok med evropskimi športnimi organizacijami, se je zaključil s sestankom partnerjev projekta in s prvo mednarodno konferenco International Conference and Workshop - I.W.C. v Madridu, na kateri je Mojca Markovic predstavila dva projekta, ki se v Sloveniji že desetletja tradicionalno izvajajo na naconalni ravni: Veter v laseh in Za zdravo zabavo. Na zaključnem sestanku omenjenega Erasmus+ Sport projekta od 3. do 5. decembra 2018 sta Športno unijo Slovenije poleg Mojce predstavljala tudi David Hrovat in Antonio Sack.

Tako Veter v laseh kot tudi projekt Za zdravo zabavo sta med navzočimi poslušatelji požela precej zanimanja in interesa, da lokalne oziroma regijske športne organizacije idejo izvedejo tudi v svoji državi oziroma lokalnem okolju. Navdušeni so bili predvsem nad visokim številom udeležencev, ki jih omenjena projekta vsako leto vključita v gibanje in športne aktivnosti.