Ploden sestanek partnerjev Erasmus+ Sport projekta Physical Literacy

Ploden sestanek partnerjev Erasmus+ Sport projekta Physical Literacy

  • 09.10.2018
  • London je v preteklih dneh gostil srečanje partnerjev mednarodnega projekta Physical Literacy - Gibalna pismenost, kjer je bilo največ pozornosti namenjeno orodjem za analizo stanja na področju gibalne pismenosti.

Mojca Markovič,  ŠUS, se je skupaj z ostalimi predstavniki partnerjev mednarodnega projekta PHYLIT - Physical Literacy, ki ga sofinancira program Erasmus+ Sport, mudila v Angliji na sestanku, ki ga je gostil nosilec omenjenega projekta Youth Sport Trust International. Na sestanku je bilo največ truda vloženega v pripravo dokončne verzije orodij za analizo stanja na področju gibalne pismenosti. 

Gibalna pismenost je razdeljena na štiri glavna področja: telesno, psihološko, socialno in kognitivno. Vsako področje je razdeljeno na več elementov gibalne pismenosti. Orodje za analizo gibalne pismenosti je tronivojsko, in sicer je sestavljeno iz vprašalnika za trenerje/vaditelje in športne pedagoge, vprašalnika za pedagoške delavce in vprašalnika za samoanalizo, kjer posameznik pridobi informacijo o stopnji gibalne pismenosti. Področje gibalne pismenosti je predvsem v Evropi še relativno malo raziskano, zato bo omenjeno orodje opazno pripomoglo k večji prepoznavnosti področja gibalne pismenosti kakor tudi uspešnosti vključevanja gibalne pismenosti med ključne kompetence vseživljenjskega učenja. Prav z namenom promocije in zagovorništva gibalne pismenosti na mednarodni ravni so partnerji pričeli pripravljati brošuro, ki bo vsebovala vse ključne informacije o tem vse bolj aktualnem področju.