Nova sezona mednarodne kampanje Now We Move

Nova sezona mednarodne kampanje Now We Move

  • 11.04.2018
  • Znani so letošnji datumi uveljavljene mednarodne kampanje Now We Move, kateri se lahko pridružite tudi vi. K sodelovanju v omenjeni kampanji vabimo športna društva, športne zveze in sorodne organizacije.

Že od leta 2012 pod okriljem Mednarodne organizacije športa in kulture ISCA poteka uveljavljena mednarodna kampanja Sedaj se gibamo – Now We Move. Namen akcije, ki se odvija predvsem v Evropi in južni Ameriki je povezati sektor športa za vse in sorodne sektorje s prizadevanjem zniževanja telesne neaktivnosti, ki je dosegla že epidemične razsežnosti. V okviru akcije se odvija širša evropska promocija koristi gibanja ter redne udeležbe na športnih in drugih telesnih aktivnostih. Potrebno je povečati ozaveščenost ljudi o pomembnosti ukvarjanja s športom in fizično aktivnostjo na sploh ter jih aktivno vključiti v šport, rekreacijo in gibanje. Tako je cilj do leta 2020 doseči, da bo 100 milijonov Evropejcev več aktivnih v športu in fizičnih aktivnostih. ŠUS bo v letu 2018 koordiniral projekte Teden gibanja - MOVEWeek, European Fitness Day in European No Elevators Day na nacionalni ravni.  

Telesna dejavnost je že vrsto let visoko na lestvici prednostnih tem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), v zadnjem desetletju pa tudi visoko na politični agendi Evropske Unije (EU), saj bomo le z učinkovitimi ukrepi za krepitev in ohranjanje zdravja lahko bolje obvladovali breme kroničnih bolezni v dolgoživih družbah. Poleg nezdravega prehranjevanja tudi premalo telesne dejavnosti namreč pomembno prispeva k bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni ter k stroškom zdravstvenih blagajn.

Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s športnimi društvi in sorodnimi organizacijami v letu 2018 izvedla sledeče mednarodne projekte oziroma kampanje:

  • Move week - Teden gibanja (28.5. – 3.6.2018)
  • European No Elevators Day – Evropski dan brez dvigala (25. april 2018)
  • European Fitness Day – Evropski dan športne rekreacije (27.09.2018)  

Lepo vas vabimo, da se pridružite mednarodnemu športnemu gibanju, ki je iz leta v leto bolj številčno in prepoznavno. Vključite se lahko s športnimi prireditvami in dnevi odprtih vrat v okviru vaših rednih vodenih vadb. Več informacij o posameznem projektu oziroma kampanji bo podano v vabilu k vključitvi za vsak posamezen projekt na naši spletni strani v prihodnjih tednih. V kolikor pa želite dodatne informacije takoj, pišite na e-naslov mojca.markovic@sportna-unija.si.

Uradne spletne strani omenjenih mednarodnih projektov (klikni na povezavo):

MOVE WEEK

EUROPEAN NO ELEVATORS DAY

EUROPEAN FITNESS DAY

NOW WE MOVE