Uspešen uvodni sestanek mednarodnega projekta Physical Literacy

Uspešen uvodni sestanek mednarodnega projekta Physical Literacy

  • 30.01.2018
  • V Lizboni je od 28. do 30. januarja 2018 potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta Physical Literacy, katerega se je kot predstavnica ŠUS udeležila Mojca Markovič.

Mednarodni projekt Physical Literacy - Gibalna pismenost, ki je podprt tudi s strani Erasmus+ in Evropske komisije, bo v prihodnjih letih v ospredje postavil pomembnost gibalne pismenosti, ki si utira pot med ključne kompetence posameznika. Namen projekta, v katerem bo Športna unija Slovenije kot partner imela pomembno vlogo, je spodbuditi možnosti za razvijanje gibalne pismenosti otrok in mladostnikov. Cilj je razviti orodje, ki bo društvom, trenerjem in športnim pedagogom pomagalo pripraviti in izboljšati programe za razvoj gibalne pismenosti in osnovne motorike mladih.

Poleg predstavitve administrativnih zadev in poteka projekta je bila razprava že vsebinsko naravnana. Gibalna pismenost kot področje še ni razširjena in veliko raziskana, trenutno pa obstaja kar nekaj definicij tega pojma, ki se malenkostno razlikujejo. V okviru projekta Physical Literacy, ki ima skrajšano ime PHYLIT, bo v uporabi definicija, ki najbolje opisuje ta termin: “Physical literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life.” (IPLA 2017).