WHO objavila osnutek akcijskega načrta o telesni dejavnosti 2018-2030

WHO objavila osnutek akcijskega načrta o telesni dejavnosti 2018-2030

  • 22.08.2017
  • Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je objavila osnutek akcijskega načrta o telesni dejavnosti za obdobje od 2018 do 2030. V prihodnjih tednih bodo k razpravi pozvali številne deležnike iz različnih področij, končni osnutek pa naj bi bil pripravljen do pomladi prihodnje leto.

Cilj, ki mu akcijski načrt sledi, je v gibanje in telesno dejavnost vključiti do sto milijonov ljudi več. Čeprav so številne države sprejele raznolike ukrepe in načrte za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, številne med njimi še vedno ne dosegajo priporočil glede telesne dejavnosti. V Svetovni zdravstveni organizaciji si tako prizadevajo pripraviti temeljni akt, ki bi slonel na sodelovanju med ključnimi deležniki iz različnih področij, ki se dotikajo problematike telesne dejavnosti ter upošteval predhodne informacije, znanja in izkušnje. S tem namenom so odprli javno razpravo o pripravljenem osnutku načrta, ki bo preko spleta potekala do 22. septembra.

Akcijski načrt sledi štirim strateškim ciljem, njegova zasnova pa temelji na ideji o vzpostavitvi okolja in možnosti, ki vsem državljanom omogočajo ukvarjanje s telesno dejavnostjo. Omenjeni cilji se navezujejo na usktvarjanje aktivne družbe s pozitivnim stališčem in izražanjem vrednot, ki podpirajo telesno dejavnost, ustvarjanje aktivnih okolij – varnih in dostopnih okolij, ki ljudem omogočajo telesno dejavnost, ustvarjanje aktivnih življenj z zagotavljanjem priložnosti v obliki programov in družbenih skupnosti, ki podpirajo redno telesno dejavnost in ustvarjanje aktivnih družbenih skupin oziroma sistemov, ki delujejo kot generator telesne dejavnosti.

Mogens Kirkeby, predsednik Mednarodne organizacije za kulturo in šport ISCE se je na objavo akcijskega načrta odzval z besedami, da toplo pozdravlja način, na katerega akcijski načrt razume telesno dejavnost, ki je ne vidi zgolj kot zdravstveni problem, ampak kot človekovo pravico, ki prispeva tako k socialnem, kulturnem in gospodarskem razvoju in blaginji narodov. Prednost akcijskega načrta prepozna prav v povezovanju celotne družbene sfere in vključevanju raznolikih sektorjev v njegovo izvajanje.

Kot je izpostavil, podatki o koristih, ki jih ima redna telesna dejavnost na življenja ljudi, govorijo sami zase, a jih je kljub temu potrebno podpirati z dokazi in se boriti za njihovo priznanje. Primer je prav zdravstveni sektor, ki je še vedno bolj kot novostim kot je na primer ISCIN koncept tabletke za gibanje naklonjem tradicionalnim pristopom.

Cilj strateškega načrta - v gibanje spraviti sto milijonov ljudi več se ujema z vizijo, ki jo je ISCA lansirala leta 2012 in ji vse od tedaj sledi skozi promocijske kampanje, v okviru katerih spodbujajo gibanje in telesno dejavnost med različnimi generacijami.

Kot je še dejal, bodo k razpravi povabili ključne deležnike, načrtu pa bodo nekaj besed namenili tudi na MOVE kongresu, ki bo novembra v Birminghamu. Osrednja tema letošnjega ISCA kongresa, ki naslavlja podobne dileme in področja kot omenjeni akcijski načrt, bo namreč človekova pravica do gibanja.