Evropska komisija objavila nagradni natečaj

Evropska komisija objavila nagradni natečaj

  • 07.07.2017
  • Evropska komisija je konec prejšnjega meseca objavila natečaj, s katerim želijo prepoznati in nagraditi organizacije, ki s športnimi projekti povečujejo socialno vključenost nepriviligiranih skupin.

Cilj iniciative je prepoznati in nagraditi organizacije, ki skozi številne športne projekte povečujejo socialno vključenost prikrajšanih skupin kot so begunci, etnične manjšine, invalidi, ogrožene mladinske skupine oziroma druge družbene skupine, ki se soočajo s posebnimi socialnimi okoliščinami.

V ta namen je bila zasnovana nagrada BeInclusive EU Sport Award. Med prijavljenimi projekti bodo namreč izbrali in z denarno nagrado v višini 10.000 EUR nagradili najboljše tri.

Na natečaj se lahko prijavijo tako profitne kot neprofitne, javne in zasebne organizacije iz držav članic EU.

Potek izbora

Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni glede na stopnjo, do katere prispevajo k socialni vključenosti skozi oziroma s športom, pri čemer se bodo upoštevali trije kriteriji: vpliv, ponovljivost in inovativnost projekta.

Projekti, ki so šele v fazi razvoja oziroma se še ne izvajajo, niso del tega razpisa.

Prijava

Prijava vključuje opis in video (dolžina največ 5 minut) ter foto gradivo, s poudarkom na prikazu, kako projekt, ki ga organizacija prijavlja, zagotavlja oziroma spodbuja socialno vključenost.

Opis projekta naj obsega največ tri strani in vključuje poslanstvo in vizijo projekta, opis, kako projekt dosega zahtevane kriterije ponovljivosti, vpliva in inovativnosti in opis poteka izvedbe.

Prijava se odda preko spletnega obrazca: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/beinclusive-submission-form in sicer najpozneje do 15. septembra.

Zmagovalci natečaja bodo razglašeni 22. novembra na posebni slovesnosti v Bruslju, kjer bodo imeli tudi priložnost predstavitve svojega projekta.

Več informacij: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en