Srečanje vključenih v projekt Move Transfer v Ljubljani

Srečanje vključenih v projekt Move Transfer v Ljubljani

  • 04.04.2017
  • Med 3. in 5. aprilom na Športni uniji Slovenije poteka srečanje predstavnic organizacij, ki so od začetka letošnjega pa vse do sredine prihodnjega leta vključene v mednarodni projekt Move Transfer.

Move Transfer je vseevropska iniciativa, ki se odvija pod okriljem ISCE, Mednarodne organizacije za šport in kulturo. Njen cilj je prenos primerov dobrih in uspešnih praks, kako šport in gibanje približati različnim ciljnim skupinam, iz ene organizacije, mesta oziroma države na drugo.

Na tridnevnem srečanju, ki ga vodi sodelavka za mednarodne projekte, Mojca Markovič ob podpori predstavnice ISCE, Saske Benedičič Tomat, sodelujejo predstavnice organizacije BeActive iz Bolgarije in SportMalta iz Malte. V okviru projekta, katerega nosilec je Športna unija Slovenije, bo v času od januarja 2017 do junija 2018 cilj prenos koncepta in idejne zasnove projekta Zdravo društvo v Bolgarijo in Malto.

Srečanje koordinatorjev je pripravljeno z namenom spoznavanja tako osnovnega koncepta projekta Zdravo društvo kot metodoloških pristopov in postavitvi okvirne časovnice izvedbe projekta. Osrednji del pa je namenjen izmenjavi izkušenj in znanj, ki lahko pomagajo pri prenosu ter nenazadnje tudi omejitev in težav, s katerimi se organizacije pri tem lahko soočijo.

Sodelujoče sta ob sprejemu v prostorih Športne unije Slovenije nagovorila predsednik in podpredsednik ŠUS, Dejan Crnek in Patrik Peroša. Po uvodni predstavitvi poteka in časovnice srečanja so se udeleženke seznanile s konceptom, cilji in izvajanjem projekta Zdravo društvo, ki ga je predstavila vodja projekta Ana Radivo. V nadaljevanju pa je dr. Maja Dolenc, ena izmed avtoric, predstavila program telesne vadbe Zdrava vadba, ki so ga udeleženke lahko spoznale tako s teoretičnega kot praktičnega zornega kota.

Predstavitvam sledi razprava in priprava akcijskih načrtov za izvedbo prenosa v posamezni organizaciji. Temu bodo udeleženke namenila večino preostalega časa srečanja v Ljubljani.

V sklopu projekta je na naše povabilo Ljubljano obiskal tudi g. Mogens Kirkeby, predsednik ISCE, ki je poleg srečanja z udeleženkami projekta priložnost izkoristil tudi za obisk pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport, ge. Maji Makovec Brenčič, na katerem so ga spremljali tako predsednik, podpredsednik kot generalni sekretar ŠUS.

Kick-off meeting Move Transfer, Ljubljana, 3.-5.4. 2017