Testiranje European Fitness Badge bo na voljo tudi v Sloveniji

Testiranje European Fitness Badge bo na voljo tudi v Sloveniji

  • 30.03.2017
  • Športna unija Slovenije bo lahko društvom ponudila možnost uporabe testiranja European Fitness Badge, ki bo obogatilo ponudbo športnih društev.

V Frankfurtu je v času od 27. do 29. marca 2017 potekal projektni sestanek vseh partnerjev mednarodnega projekta European Fitness Day. Sestanek je bil namenjen predstavitvi sorodnega Erasmus+ projekta European Fitness Badge ter načrtovanju nadaljnjega dela v letu 2017.

Sestanek je bil zelo uspešen tudi s stališča Športne unije Slovenije. Podrobno je bilo predstavljeno testiranje European Fitness Badge, katerega velika prednost je možnost izvedbe testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za izvajanje na različnih lokacijah, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo pripomočkov. Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tako da so primerne za vsakogar, tudi za starejše in manj aktivne ljudi. Društva lahko testiranje uporabijo tudi za pridobivanje novih članov in vadečih.

Kot predstavnici Športne unije Slovenije sta se sestanka udeležili Mojca Markovič in Tina Hanžič, pri čemer sta obe na usposabljanju Multiplier seminar pridobili certifikat, ki jima omogoča izvajati usposabljanje vaditeljev za izvajanje omenjenega testiranja v Sloveniji. V prihodnjih tednih bo organizirano usposabljanje za predstavnike društev, ki želijo uporabljati testiranja European Fitness Badge.