EFCS natečaj za športna društva

EFCS natečaj za športna društva

  • 10.02.2017
  • Evropska federacija športa za delavce in podjetja (EFCS) v 2017 nadaljuje s podeljevanjem nagrade organizacijam iz vrst svojih članic, ki pri delovanju in izvajanju aktivnosti na področju športa upoštevajo enakost med spoloma oziroma raznolikost posameznih družbenih skupin.

Nagrada "Diversity Award" je bila prvič podeljena lani, med prejemniki pa je bila tudi članica ŠUS, ŠD Izlake.

EFCS bo nagrado namenila organizacijam iz držav članic z najboljšimi premieri dobrih praks pri upoštevanju in vključevanju raznolikih skupin v športne aktivnosti. Upošteva se tako spolna enakost kot enakopravnost med skupinami kot so starejši, otroci in ljudje s posebnimi potrebami. S tem želijo spodbujati društva in organizacije k pogostejšemu izvajanju tovrstnih ukrepov in praks.

Odbor, zadolžen za pregled in evalvacijo prispelih vlog, bo nagrado podelil na zaključni slovesnosti EFCS športnih iger za podjetja in delavce, ki bo 25. junija v mestu Ghent v Belgiji.

Vlogo oziroma prijavo (podpisano iz strani odgovorne osebe v društvu) je potrebno poslati po e-pošti na naslov companysport@efcs.org.

Vlogi je potrebno priložiti obrazec z opisom primerov dobrih praks, pri čemer označite tisto, s katero se potegujete za nagrado. Vlogi priložite čim več foto in video gradiva. Rok za oddajo vlog se izteče 24. marca.

Več informacij najdete v priponki (dokument je v angleškem jeziku).

EFCS Diversity Award

Diversity Award Good Practice - OBRAZEC