Razpis za akcijo Total inclusion je odprt

Razpis za akcijo Total inclusion je odprt

  • 21.09.2016
  • V okviru mednarodne kampanje „Sedaj se gibamo – Now We Move“, objavljamo razpis za nepovratna sredstva za organiziranje športnega dogodka ali aktivnosti v okviru projekta „Total Inclusion“.

Ideja je, da se rekreativni športni dogodek in aktivnosti prilagodi tako, da se vanj lahko vključijo ljudje s posebnimi potrebami in/ali invalidi. S projektom „Total Inclusion“ želimo povezati vse osebe brez in z posebnimi potrebami, da se bodo družile, sodelovale in telovadile skupaj.

Znesek sredstev 600€ bomo razdelili med šest lokalnih projektov.

Razpis bo odprt, do porabe sredstev.

Pogoji razpisa:

Vsak projekt mora imeti dva ali več partnerjev. Glavni organizator mora biti članica ŠUS, minimalno en partner mora biti organizacija, ki neposredno sodeluje z osebami s posebnimi potrebami (Prednost: veliko število partnerjev).

Projekt je lahko en (lokalni) dogodek ali več dogodkov. Jasne dolgoročne strategije so dobrodošle (prednosti: več dogodkov, veliki dogodki, določene jasne strategije).

Vsak projekt mora vključiti osebe s posebnimi potrebami ali/in invalide in druge ljudi (prednost: veliko ljudi s posebnimi potrebami, veliko invalidov, veliko udeležencev).

Partnerji morajo vpisati dogodek v koledar www.slovenijavgibanju.si, ga vključiti v projekt Slovenija v gibanju 365 in v nazivu dogodka navesti Total inclusion, prvi upravičeni prijavitelji bodo prejeli nepovratna sredstva. O uspešnosti kandidature vas bomo pravočasno obvestili.

Vlagatelji morajo po dogodku poslati kratko poročilo in min. 10 fotografij za spletno stran www.slovenijavgibanju.si. V kolikor bo poročilo sprejeto, vlagatelj lahko izda račun.

Rok za prijavo: 5.10.2016

Rok za izvedbo dogodka: 15.10.2016

Več informacij: Antonio Saccone, projektni koordinator: antonio.saccone@sportna-unija.si