Produkti

PRIMARNI PRODUKTA PROJEKTA

1. Komplet orodij
Operativni komplet orodij za razvoj intervencij za integracijo priseljencev skozi šport. Komplet orodij bo predstavljen mreži projektnih partnerjev ter na voljo na spletu.

2. Paket usposabljanj
Paket usposabljanja za športnega operaterja se bo uporabljal na nacionalnih vadbenih delavnicah, organiziranih v multiplikacijskih športnih dogodkih.

SEKUNDARNI PRODUKTI PROJEKTA

3. Poročilo o bibliografski raziskavi
Študija: Bibliografske raziskave za identifikacijo glavnih izzivov in potreb ter značilnosti posameznega okolja in oblikovanje homogene skupine socialno izključenih skupin.
Prenos:  SIMCAS output no.1     SIMCAS output no.1 - povzetek

4. Poročilo o intervjujih z deležniki
Študija: poročilo o intervjujih z deležniki, ki temeljijo na inovativnih in operativnih vprašanjih v zvezi s socialno integracijo migrantov preko športa, z namenom vključitve bibliografskih raziskav v konkretne prakse na terenu.
Prenos:  SIMCAS output no.2     SIMCAS output no.2 - povzetek

5. Poročilo o analizi dobrih praks
Študija: Poročilo o ugotovljenih najboljših praksah in intervjujev, ki so podlaga za vprašanja pri razvoju projektov, katerih cilj je socialno vključevanje migrantov s pomočjo športa.
Prenos:  SIMCAS output - poročilo   

6. Poročilo o raziskavi izkušenj in potreb trenerjev po usposabljanju
Raziskovalno poročilo o izkušnjah in potrebah trenerjev po usposabljanju, ki delajo na kritičnih področjih z begunci in migranti.

7. Predlog Metodološkega pristopa
Osnutek metodologije, ki se bo uporabila za razvoj učinkovitih projektov.

8. Poročilo o izkušnji izvajanja
Poročilo o izkušnjah testiranj, pri kateri so se pojavile težave in predlogi za izboljšanje osnutka metodologije za dokončno oblikovanje metodološkega pristopa ter razvoj kompleta orodij.

9. Poročilo o trajnosti
Smernica za oblikovanje finančno vzdržnih projektov, ki navaja tudi možna finančna orodja, katera se uporabljajo za posamezne projekte. Operativna različica (enostavna za razumevanje in uporabo) je vključena v komplet orodij.