Produkti

1 Evropski sekundarni raziskovalni in poklicni zemljevid športa za razvoj

Prvi korak projekta je obsežna sekundarna raziskava za zbiranje razpoložljivih kvalitativnih in kvantitativnih podatkov za analizo in jedrnat pregled realnosti, značilnosti, tendenc in izzivov v športu za razvoj. To predstavlja splošen referenčni okvir športa za razvoj ter zagotavlja ozadje za razvoj ustreznih poklicnih standardov in načrtov tečajev usposabljanja.

 

2. Poklicni deskriptorji in definicije delovnih mest področja športa za razvoj v Evropi

Drugi korak - partnerstvo bo razvilo "deskriptorje poklicev" za dve glavni opredeljeni mesti na področju športa za razvoj v Evropi. Poklicni deskriptor opredeljuje ključne naloge/dolžnosti, odgovornosti, veščine in lastnosti, ki se nanašajo na določeno delovno mesto in tudi osebne zahteve, znanje, kvalifikacije in poklicne poti.

 

3. Funkcionalni zemljevid športa za razvoj v Evropi

Funkcionalni zemljevid je mogoče obravnavati kot grafični prikaz, ki natančno opisuje delovne aktivnosti, ki se izvajajo v poklicnem sektorju. Cilj funkcionalnega načrta bo zagotoviti popolno razčlenitev funkcij in delovnih aktivnosti, ki jih morajo izvajati strokovnjaki področja športa za razvoj.

 

4. Evropski poklicni standardi za koordinatorje in aktivatorje športa za razvoj

Poklicni standardi bodo sestavljeni iz enot kompetenc, ki opisujejo veščine in znanja, potrebna za opravljanje ključnih vlog področja športa za razvoj v Evropi. Poklicni standardi so sestavljeni iz meril uspešnosti ter znanja in razumevanja, ki so potrebna za izvajanje opredeljene funkcije.

 

5. Priročnik za program usposabljanja z načrti tečaja za koordinatorje in aktivatorje športa za razvoj

Ta korak procesa je točka prehod iz področja zaposlovanja (delovne sile) v področje izobraževanja. Cilj je uporabiti vsebino poklicnih standardov za razvoj ustreznega priročnika za program usposabljanja z opisi tečajev koordinatorje in aktivatorje iz področja športa za razvoj, da bi jim pomagali doseči raven usposobljenosti, ki je potrebna za izvajanje in izpolnjevanje opredeljenih zahtev oziroma pričakovanja. Priročnik programa usposabljanja bo vključeval številne osnutke tečajev, vključno z učnimi rezultati ter strategijami poučevanja in ocenjevanja v skladu s poklicnimi standardi.

 

6. Izvedbeni in trajnostni načrt za področje športa za razvoj v Evropi

Izvedbeni in trajnostni načrt je zadnji korak projekta CHANGE. Glavna cilja sta raziskati procese, ki jih lahko uporabimo za povečanje možnosti kontinuitete ter uporaba Priročnika o poklicnih standardih in programih usposabljanja tudi po zaključku projekta.