Banner Akademija1

ŠUS Akademija

17. Kongres športa za vse je potekal med 17. in 18. novembrom v Ljubljani. Osrednja tema je bila posvečena izzivom in priložnostim športa za vse v lokalni skupnosti.
Preberi več
Bnner

Zdravo društvo

Osnovni namen projekta je promocija organizirane, redne, strokovno vodene in ustrezno strukturirane športnorekreativne vadbe, ki se odvija širom Slovenije.
Preberi več
Main Photo

Vadba na recept

Program predstavlja edinstveno rešitev, kako po dolgotrajni odsotnosti gibanja in športno rekreativnih dejavnosti posameznike vključiti v vadbeni proces, ki bo temeljil na konsistentnosti, interaktivnosti in ustrezni motivaciji.
Preberi več

O nas

Športna unija Slovenije je množična družbena organizacija športa za vse, ki združuje raznovrstne športne organizacije iz vse Slovenije, ki delujejo na področju športne rekreacije in športne vzgoje.

Zveza svojim članicam že desetletja nudi širok in raznolik nabor programov, ki so prilagojeni sodobnemu načinu življenja, različnim starostnim skupinam ter različno gibalno sposobnim posameznicam in posameznikom.

Športna unija Slovenije kot partner sodeluje v številnih evropskih projektih na področju športa za vse. Namen mednarodnega delovanja je vzpostavitev mednarodne mreže partnerstev, prenos znanja in izkušenj ter sledenje smernicam Evropske unije na področju športa za vse.

Več
Sus Stavba
Section Bg Clani

Naši člani

Tretji Steber
Alpski smučarski klub Kranjska Gora
Drugi Steber
Športna zveza Kozje
Tretji Steber
Športno društvo Tanko šport
Tretji Steber
Golf klub Kranjska Gora
Prvi Steber
Športno društvo Gib Šiška
Tretji Steber
Atletski klub Rudar
Tretji Steber
Ribiško čolnarsko društvo Porporella
Tretji Steber
Lokostrelski klub Mins Postojna
Tretji Steber
Judo klub Sokol Ljubljana
Drugi Steber
Zveza športnih društev Klif Ankaran
Tretji Steber
Atletski klub Domžale
Tretji Steber
Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje
Tretji Steber
Športno društvo Rekreativček
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota
Tretji Steber
Športno društvo Ultimate frisbee Maribor
Tretji Steber
Športno društvo Dobrepolje
Tretji Steber
Športno Društvo Mošnje
Tretji Steber
Sonček – Športno društvo cerebralne paralize
Tretji Steber
Športno društvo Brazde vzdržljivosti
Tretji Steber
Disc golf klub Ljubljana
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Vič
Tretji Steber
Športno društvo T.E.A.M.
Tretji Steber
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
Prvi Steber
Športno društvo Sokol Bežigrad
Prvi Steber
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
Tretji Steber
Planinsko društvo Krka Novo mesto
Tretji Steber
Združenje za medkulturno sodelovanje in dialog Slovenije
Tretji Steber
Športno društvo Turbo M
Tretji Steber
Športno društvo Piran
Tretji Steber
Športno kulturno društvo Mekinje
Drugi Steber
Športna zveza Ljubljane
Tretji Steber
Triatlonski klub Ljubljana
Tretji Steber
Športno društvo Mozirje
Tretji Steber
Športno društvo Ris
Tretji Steber
Športno društvo Moj mir
Tretji Steber
Akademski golf klub
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Mengeš
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Boštanj
Tretji Steber
Društvo Vezalka
Tretji Steber
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Koper
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Sevnica
Tretji Steber
Športno društvo Gaberje Celje
Tretji Steber
Društvo Kazina
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Škofja Loka
Tretji Steber
Zavod Net šport tenis
Drugi Steber
Zveza športnih društev Polzela
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Jesenice
Drugi Steber
Športna zveza Koper
Tretji Steber
Univerzitetna športna zveza Maribor
Tretji Steber
Športno društvo Ludus
Tretji Steber
Klub borilnih veščin Sevnica
Tretji Steber
Konjeniško društvo Marsilea
Tretji Steber
Športno društvo Mega center
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Kamna Gorica
Tretji Steber
Plesni klub ADC
Tretji Steber
Društvo Interes Ljubljana
Tretji Steber
Športno društvo Aktivno življenje
Drugi Steber
Športna zveza Kranj
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Ravne na Koroškem
Tretji Steber
Aikido klub Tegatana
Drugi Steber
Športna zveza občine Hrpelje-Kozina
Prvi Steber
Športno društvo Izlake
Tretji Steber
Društvo za zdravje srca in ožilja
Tretji Steber
Športno društvo EFI
Prvi Steber
Športno društvo Moste
Tretji Steber
Športno društvo Mladi rod
Tretji Steber
Športno rekreativno društvo Mislinja
Tretji Steber
Študentski športni klub Zdrava zabava
Drugi Steber
Športna zveza Občine Kidričevo
Prvi Steber
Športno društvo Polje
Drugi Steber
Športna zveza Slovenj Gradec
Tretji Steber
Športno društvo Mark Šempeter
Drugi Steber
Športna zveza Sevnica
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Domžale
Tretji Steber
Športno društvo Tabor Žiri
Tretji Steber
Taekwon-do klub “Radovljica”
Tretji Steber
Judo klub Bežigrad
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Žirovnica
Tretji Steber
Košarkarski klub Ajdovščina
Drugi Steber
Občinska športna zveza Moravske Toplice
Tretji Steber
Športno društvo Out in Slovenija
Tretji Steber
Športno društvo ABC šport Ljubljana
Prvi Steber
Društvo za telesno vzgojo Partizan Pobrežje Maribor
Tretji Steber
Mladinski klub Nade Žagar
Tretji Steber
Rugby klub Ris Cerknica
Drugi Steber
Športna zveza Murska Sobota
Prvi Steber
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
Tretji Steber
Akademsko atletsko društvo Slovan
Tretji Steber
Športno društvo Polyteam Ljubljana
Tretji Steber
Športno društvo Fit – Gibanje športa za vse
Tretji Steber
Združenje inštitut Perun
Tretji Steber
Športno atletsko društvo Mavrica
Tretji Steber
Športno društvo RCU Lukovica
Drugi Steber
Športna zveza Beltinci
Tretji Steber
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana
Prvi Steber
Telovadno društvo Sokol Brežice
Tretji Steber
Turistično društvo Polževo
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Borovnica
Prvi Steber
Športno društvo Trnovo
Tretji Steber
Ženski nogometni klub Rudar Škale
Tretji Steber
Športno rekreativno društvo Kras-Run for life
Tretji Steber
Shotokan karate-do klub Gornja Radgona
Tretji Steber
Športno društvo Brazde vzdržljivosti
Tretji Steber
Akademski golf klub
Tretji Steber
Športno društvo Mozirje
Tretji Steber
Košarkarski klub Orli Postojna
Tretji Steber
Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo
Tretji Steber
Društvo Vezalka
Tretji Steber
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana
Tretji Steber
Študentski športni klub Zdrava zabava
Tretji Steber
Športno društvo Adrenalina Izola
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota
Tretji Steber
Atletski klub Domžale
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Kamna Gorica
Tretji Steber
Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje
Drugi Steber
Športna zveza Beltinci
Tretji Steber
Judo klub Sokol Ljubljana
Drugi Steber
Športna zveza Murska Sobota
Tretji Steber
Športno društvo Čili
Tretji Steber
Društvo Interes Ljubljana
Tretji Steber
Turistično društvo Bohinj
Tretji Steber
Športno društvo Zadvor
Tretji Steber
Združenje inštitut Perun
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Domžale
Tretji Steber
Planinsko društvo Lisca Sevnica
Drugi Steber
Športna zveza Ljubljane
Drugi Steber
Športna zveza Ajdovščina
Drugi Steber
Športna zveza Sevnica
Tretji Steber
Športno turistično rekreativno kulturno društvo Mlaj
Tretji Steber
Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur
Tretji Steber
Športno društvo Out in Slovenija
Tretji Steber
Klub borilnih veščin Sevnica
Tretji Steber
Športno društvo Ultimate frisbee Maribor
Tretji Steber
Športno društvo Tanko šport
Tretji Steber
Judo klub Bežigrad
Tretji Steber
Ribiško čolnarsko društvo Porporella
Tretji Steber
Golf klub Kranjska Gora
Tretji Steber
Konjeniško društvo Marsilea
Tretji Steber
Turistično društvo Polževo
Tretji Steber
Aktivni šolniki – Šolsko športno društvo 4. julij
Tretji Steber
Akademsko atletsko društvo Slovan
Tretji Steber
Športno rekreativno društvo Mislinja
Drugi Steber
Športna zveza Kozje
Drugi Steber
Športna zveza občine Hrpelje-Kozina
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Mengeš
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Boštanj
Tretji Steber
Alpski smučarski klub Kranjska Gora
Tretji Steber
Športno društvo Mark Šempeter
Drugi Steber
Športna zveza Občine Gorišnica
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Vič
Tretji Steber
Športno društvo Moj mir
Drugi Steber
Zveza športnih društev Klif Ankaran
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Borovnica
Tretji Steber
Športno društvo Dobrepolje
Drugi Steber
Športna zveza Komen
Tretji Steber
Športno turistično društvo Vinica
Tretji Steber
Društvo Šola Zdravja
Tretji Steber
Športno društvo Fit – Gibanje športa za vse
Tretji Steber
Športno atletsko društvo Mavrica
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Javornik – Koroška Bela
Drugi Steber
Športna zveza Koper
Prvi Steber
Športno društvo Izlake
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Ravne na Koroškem
Prvi Steber
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Sevnica
Tretji Steber
Društvo za zdravje srca in ožilja
Tretji Steber
Športno društvo tekači Vipavske doline
Tretji Steber
Planinsko društvo Krka Novo mesto
Tretji Steber
Športno društvo FITT Črnuče
Tretji Steber
Košarkarski klub Ajdovščina
Drugi Steber
Zveza športnih društev Občine Žalec
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Škofja Loka
Tretji Steber
Aikido klub Tegatana
Tretji Steber
Plesni klub ADC
Tretji Steber
Športno društvo Sele-Vrhe
Drugi Steber
Občinska športna zveza Moravske Toplice
Tretji Steber
Športno društvo Polyteam Ljubljana
Prvi Steber
Športno društvo Sokol Bežigrad
Tretji Steber
Športno društvo Rekreativček
Drugi Steber
Športna zveza Ljutomer
Tretji Steber
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
Tretji Steber
Rugby klub Ris Cerknica
Prvi Steber
Športno društvo Trnovo
Drugi Steber
Športna zveza Občine Kidričevo
Tretji Steber
Športno društvo šport in narava
Drugi Steber
Športna zveza Kranj
Tretji Steber
Mladinski klub Nade Žagar
Drugi Steber
Športna zveza Velenje
Prvi Steber
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
Tretji Steber
Društvo Kazina
Tretji Steber
Športno društvo Ludus
Tretji Steber
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Tretji Steber
Športno društvo Mega center
Tretji Steber
Plavalni klub Terme Ptuj
Tretji Steber
Športno društvo Sonček Solkan
Prvi Steber
Društvo za telesno vzgojo Partizan Bakovci
Tretji Steber
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Drugi Steber
Športna zveza Mestne občine Ptuj
Tretji Steber
Športno atletsko društvo Mavrica

Aktualno

Foto 5

21. februarja 2024

Splošno

KESCAB partnerji v Frankfurtu

Uvodno srečanje partnerjev mednarodnega projekta KESCAB, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, te dni poteka v Frankfurtu. Sestanek je…

Preberi več
Fitness Room 1180062 1280

21. februarja 2024

Člani, Splošno

Objavljen razpis usposabljanja 2. stopnje na področju športne rekreacije

Obveščamo vas, da je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez objavil razpisa usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 2,…

Preberi več
Sus 30 Let Photo Aleksandar Domitrica 6 1280x853

21. februarja 2024

Člani, Splošno

Posnetek slovesnosti ob 30. obletnici ŠUS

V lanskem letu je naša organizacija obeležila 30. obletnico delovanja pod imenom Športna unija Slovenija. Okroglo obletnico smo proslavili s…

Preberi več
Section Bg Programi

Programi

Športni
dogodki

Programi športnih dogodkov so namenjeni promociji gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa.
Več

Telesne
vadbe

S programi telesnih vadb za krepitev zdravja želimo povečati delež redno telesno aktivnih posameznikov.
Več

Strokovna podpora

S programi strokovne podpore krepimo delovanje športnih organizacij na kadrovskem in programskem nivoju.
Več

Mednarodne aktivnosti

Športna unija Slovenije kot partner sodeluje v številnih evropskih projektih na področju športa za vse. Namen mednarodnega delovanja je vzpostavitev mednarodne mreže partnerstev, prenos znanja in izkušenj ter sledenje smernicam Evropske unije na področju športa za vse.
Projekti

Projekti

Mednarodni dogodki

Mednarodni dogodki

Kontakt

Članstva

Partnerji in podporniki

Prva Stran Ministrstvo Za Sport
Prva Stran Ministrstvo Za Zdravje
Prva Stran Ministrstvo Za Javno Upravo
Logo Mvi4
Logotip Nijz
Fs Osnovni