Opredelitev

Gibalna pismenost je vseživljenjsko holistično izobraževanje, ki ga pridobivamo in uporabljamo v kontekstih gibanja in telesne dejavnosti.

Odraža nenehne spremembe v integraciji telesnih, psiholoških, družbenih in kognitivnih sposobnosti človeka.

Pomaga nam, da s pomočjo gibanja in telesne dejavnosti živimo zdravo in izpolnjeno življenje.

Gibalno pismena oseba je sposobna vse življenje – glede na svoj položaj in okoliščine – pri spodbujanju zdravega in izpolnjujočega gibanja ter telesnih dejavnosti, črpati podporo iz svojih integriranih telesnih, psiholoških, družbenih in kognitivnih sposobnosti.

 

Te štiri ključne izjave ločujejo osnovno opredelitev gibalne pismenosti od gradnikov, iz katerih je sestavljena; le-te se v drugih publikacijah nanašajo na motorične zmožnosti, telesne zmogljivosti, motivacijo, samozavest, znanje in vrednote, ter strateško/taktično zavedanje. V različnih kulturah so gradniki iz katerih so izjave sestavljene lahko različno obravnavane.

 

Ta opredelitev prav tako ločuje gibalno pismenost od obveze, da vedno povezuje posameznika z zdravim in dejavnim življenjskim slogom. Namreč, mogoče je imeti izvrstno gibalno pismenost kljub začasnemu manku telesnih dejavnosti in tudi nasprotno, da se lahko posameznik pogosto udeležuje napornih telesnih dejavnosti in nima dobre gibalne pismenosti. Torej, vedno imamo možnost, da se skozi gibanje in telesno dejavnost učimo. To učenje pa lahko razvijemo do take stopnje, da se samostojno ohranja.

 

Tako narava gibanja, s katerim se ukvarjate, in okoliščine v katerih se zgodi, lahko vplivajo na to, ali bo nastali razvoj v gibalni pismenosti prilagodljiv ali ne. Če preživite ves svoj čas v sedečih dejavnostih, postane to tisto, kar se učite in to lahko omeji vašo sposobnost za pridobivanje pomembnih izkušenj in veščin. Obstaja pa veliko več prostora za samoizboljšanje, učenje in posledično za večje dosežke, če razvijete širok razpon telesnih, psiholoških, kognitivnih in družbenih zmožnosti v različnih kontekstih gibanja.

 

OPREDELITEV POJMOV (da lažje razumemo, kaj gibalna pismenost je)

  1. UČENJE: razlike v notranjih procesih ali veščinah posameznika
  2. ČLOVEŠKO GIBANJE: vsako premikanje, še tako majhno ali veliko, ki ustvarja povratne informacije med človekom in njegovih fizičnim okoljem.
  3. TELESNA DEJAVNOST: vsako gibanje telesa z uporabo mišic, ki zahteva porabo energije.
  4. ŽIVLJENJSKA DOBA: dolžina človekovega življenja.
  5. HOLISTIČNO: osnovano na prepričanju, da so deli nečesa tesno medsebojno povezani in jih je mogoče pojasniti le s sklicevanjem na celoto; osnovano na obravnavanju celotne osebe z upoštevanjem duševnih in družbenih dejavnikov.

 

Vir: (https://www.sportaus.gov.au/physical_literacy, 2020)