Področja in elementi

Gibalna pismenost povezuje štiri glavna področja: telesno, psihološko, družbeno in kognitivno. Vsako področje je razdeljeno na več elementov gibalne pismenosti. Pojem gibalne pismenosti k razvoju gibalnih kompetenc pristopa celovito in ne zajema zgolj motoričnih oziroma gibalnih sposobnosti.

Štiri področja so zasnovana glede na številne sposobnosti, s katerimi razvijamo gibalno pismenost. Te imenujemo elementi. Vsi elementi so medsebojno povezani in jih lahko uporabljamo na različne načine za različne naloge in kontekste. Poleg tega vsak element ni ključnega pomena za vsak kontekst ali nalogo. Posameznik bo moral razmisliti, kateri elementi so pomembni za njegov lastni razvoj, da bo lahko nadaljeval z dejavnostmi, ki mu bodo pomagale razviti ali ohraniti gibalno pismenost.

 

Področja gibalne pismenosti

Telesno področje (motorične sposobnosti)

Sposobnosti in kondicija, ki jo posameznik pridobiva in uporablja skozi gibanje.

Telesno področje se osredotoča na gibalne in motorične sposobnosti, telesni nadzor in splošno telesno pripravljenost, ki jih oseba pridobi in uporablja skozi gibanje. Vključuje usklajevanje in uporabo teh veščin za izvajanje potrebnih gibanj v različnih situacijah in okoljih. Na primer, na kopnem, vodi, ledu ali snegu.

 

Psihološko področje

Odnos in čustva, ki jih ima posameznik do gibanja in njihov vpliv na samozavest in motivacijo za gibanje.

Psihološko področje se osredotoča na počutja, vrednote in odnos do gibanja in telesnih dejavnosti. Vključuje razvoj samozavesti, samospoštovanja in motivacije ter razumevanje čustvenih odzivov povezanih z gibanjem in telesno dejavnostjo.

 

Družbeno področje

Posameznikov vpliv na okolje in druge v odnosu do gibanja.

Družbeno področje se osredotoča na razvoj družbenih veščin, vključno s sodelovanjem, pošteno igro, prepoznavanjem varnosti in tveganja ter komunikacijo. Razvoj teh veščin nam lahko pomaga, da uživamo v sodelovanju in da učinkoviteje sodelujemo z drugimi, vključno z učitelji, trenerji, soigralci, nasprotniki in sodniki.

 

Kognitivno področje

Posameznikovo razumevanje kako, zakaj in kdaj se giba.

Kognitivno področje se osredotoča na razvoj in razumevanje, ki ga zahteva gibanje in telesna dejavnost. Razvija posameznikovo razumevanja kako, kdaj in zakaj se gibati na določen način, in kako se prilagoditi in biti inovativen ob soočanju z novimi gibalnimi izzivi. To vključuje tako reševanje problemov in sprejemanje odločitev pri igrah, kot tudi znanje in zavedanje prednosti gibanja in telesnih dejavnosti.

 

Področja gibalne pismenosti