Europe in action

Mednarodni projekt Europe in action poteka pod okriljem TAFISA Europe. Na projektu poleg osmih evropskih organizacij in institucij sodeluje tudi Športna unija Slovenije.

Med poglavitnimi cilji triletnega projekta so analiza in pregled obstoječih politik na področju množičnega športa tako na ravni EU kot znotraj posameznih evropskih regij in držav ter zbor primerov dobrih praks. Zbrane analize in podatki bodo kot smernice pripravljeni v obliki informativnih gradiv in izobraževalnih modulov, ki bodo na voljo posameznikom in organizacijam, ki delujejo na področju športa za vse.

V sklopu projekta se bo odvilo več regionalnih srečanj in seminarjev, katerih namen je prenos primerov dobrih praks in znanja ter informativnih gradiv, ki bodo nastala v sklopu projekta, med državami.

Končni rezultati bodo predstavljeni na zaključni konferenci projekta.

Organizacije, ki sodelujejo na projektu:

  • TAFISA: nosilec projekta
  • Združenje šport za vse Srbije
  • Ciprska športna organizacija
  • Center znanja za šport iz Nizozemske
  • Ministrstvo za kulturo in šport / Generalni sekretariat Grčije za šport,
  • Ministrstvo za šport Republike Poljske
  • Portugalski inštitut za šport in mladino in
  • Turška federacija za šport
  • Športna unija Slovenije

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+.