CHANGE

DEFINING SKILLS AND COMPETENCES FOR SPORT TO ACT AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF PEOPLE AND SOCIETY IN EUROPE

Športna unija Slovenije bo v letih 2019 – 2021 sodelovala v mednarodnem projektu Defining skills and competences for sport to act as a tool for development of people and society in Europe (CHANGE), ki je prav tako podprt s strani Erasmus+ in Evropske komisije. Projekt bo obravnaval uporabo športa za razvoj in vnos pozitivne spremembe v življenja ljudi in skupnosti.

Enajst partnerjev iz devetih evropskih držav bo sledilo cilju definirati spretnosti in kompetence športnih delavcev, in sicer s pozornostjo na dveh ključnih funkcijah: koordinator športa za razvoj in aktivator športa za razvoj. V okviru projekta bo izvedena raziskava o obstoju funkcij v športu za razvoj, poleg tega bodo razviti moduli usposabljanja in priročnik za usposabljanje za izobraževanje profesionalnih in prostovoljnih delavcev v športu, s poudarkom na športu za razvoj.

Za več informacij o projektu vam je na voljo Sekretarka za mednarodne in nepremičninske zadeve Mojca Markovič na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si.