Banner Akademija1

ŠUS Akademija

17. Kongres športa za vse je potekal med 17. in 18. novembrom v Ljubljani. Osrednja tema je bila posvečena izzivom in priložnostim športa za vse v lokalni skupnosti.
Preberi več
Bnner

Zdravo društvo

Osnovni namen projekta je promocija organizirane, redne, strokovno vodene in ustrezno strukturirane športnorekreativne vadbe, ki se odvija širom Slovenije.
Preberi več
Main Photo

Vadba na recept

Program predstavlja edinstveno rešitev, kako po dolgotrajni odsotnosti gibanja in športno rekreativnih dejavnosti posameznike vključiti v vadbeni proces, ki bo temeljil na konsistentnosti, interaktivnosti in ustrezni motivaciji.
Preberi več

O nas

Športna unija Slovenije je množična družbena organizacija športa za vse, ki združuje raznovrstne športne organizacije iz vse Slovenije, ki delujejo na področju športne rekreacije in športne vzgoje.

Zveza svojim članicam že desetletja nudi širok in raznolik nabor programov, ki so prilagojeni sodobnemu načinu življenja, različnim starostnim skupinam ter različno gibalno sposobnim posameznicam in posameznikom.

Športna unija Slovenije kot partner sodeluje v številnih evropskih projektih na področju športa za vse. Namen mednarodnega delovanja je vzpostavitev mednarodne mreže partnerstev, prenos znanja in izkušenj ter sledenje smernicam Evropske unije na področju športa za vse.

Več
Sus Stavba
Section Bg Clani

Naši člani

Drugi Steber
Zveza športnih društev Občine Žalec
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Borovnica
Tretji Steber
Društvo Eksena
Tretji Steber
Triatlonski klub Ljubljana
Tretji Steber
Športno društvo Out in Slovenija
Drugi Steber
Športna zveza Ajdovščina
Tretji Steber
Športno društvo Športno srce
Tretji Steber
Golf klub Kranjska Gora
Tretji Steber
BODIFIT
Drugi Steber
Športna zveza Mestne občine Ptuj
Tretji Steber
Društvo Motivakcija
Tretji Steber
Športno društvo Ludus
Tretji Steber
Planinsko društvo Krka Novo mesto
Tretji Steber
Žensko košarkarsko društvo Maribor
Drugi Steber
Občinska športna zveza Moravske Toplice
Tretji Steber
Aikido klub Tegatana
Prvi Steber
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
Tretji Steber
Športno društvo Ultimate frisbee Maribor
Tretji Steber
Športno društvo Polyteam Ljubljana
Tretji Steber
Športno društvo Mozirje
Tretji Steber
Športno društvo Gaberje Celje
Tretji Steber
Športno društvo FITT Črnuče
Tretji Steber
Športno društvo Aktivno življenje
Tretji Steber
Športno društvo Piran
Tretji Steber
Avto moto touring klub Ljubljana
Tretji Steber
Košarkarski klub Orli Postojna
Tretji Steber
Športno društvo Mark Šempeter
Tretji Steber
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Tretji Steber
Združenje inštitut Perun
Tretji Steber
Shotokan karate-do klub Gornja Radgona
Tretji Steber
Športno rekreativno društvo Mislinja
Tretji Steber
Karate klub Olimpija Ljubljana
Tretji Steber
Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur
Tretji Steber
Športno turistično rekreativno kulturno društvo Mlaj
Tretji Steber
Sonček – Športno društvo cerebralne paralize
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Kamna Gorica
Tretji Steber
ŠPORTNO DRUŠTVO EFI
Tretji Steber
Disc golf klub Ljubljana
Tretji Steber
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
Tretji Steber
Športno društvo Adrenalina Izola
Prvi Steber
Splošno športno društvo Tržič
Drugi Steber
Zveza športnih društev Klif Ankaran
Tretji Steber
Zavod Net šport tenis
Tretji Steber
Športno rekreativno društvo Kras-Run for life
Drugi Steber
Športna zveza Murska Sobota
Drugi Steber
Športna zveza Občine Kidričevo
Tretji Steber
Društvo Vezalka
Drugi Steber
Športna zveza Kranj
Tretji Steber
Športno društvo Rekreativček
Tretji Steber
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Prvi Steber
Telovadno društvo Sokol Brežice
Drugi Steber
Športna zveza Kozje
Tretji Steber
Društvo za zdravje srca in ožilja
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Boštanj
Tretji Steber
Športno društvo Ando Hirschmann
Prvi Steber
Športno društvo Gib Šiška
Tretji Steber
Kolesarsko društvo DOS
Tretji Steber
Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo
Prvi Steber
Športno društvo Izlake
Drugi Steber
Športna zveza Nova Gorica
Tretji Steber
Športno društvo Sele-Vrhe
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Javornik – Koroška Bela
Tretji Steber
Športno društvo Dobrepolje
Tretji Steber
Športno društvo Sladka Gora
Prvi Steber
Športno društvo Polje
Tretji Steber
Športno društvo Mega center
Prvi Steber
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
Drugi Steber
Športna zveza Logatec
Tretji Steber
Športno društvo AS’ fit
Tretji Steber
Športno Društvo Mošnje
Drugi Steber
Univerzitetna športna zveza Primorske
Tretji Steber
Športno društvo tekači Vipavske doline
Tretji Steber
Športno društvo Klub ponosnih posameznikov
Tretji Steber
Športno turistično društvo Vinica
Tretji Steber
Športno društvo HIT
Prvi Steber
Športno društvo Trnovo
Tretji Steber
Športno izobraževalno kulturno društvo Pipoca
Prvi Steber
Športno društvo Moste
Tretji Steber
Akademsko atletsko društvo Slovan
Tretji Steber
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana
Tretji Steber
Judo klub Sokol Ljubljana
Tretji Steber
Športno in kulturno društvo Capoeira Tradição Baiana
Drugi Steber
Športna zveza Občine Gorišnica
Drugi Steber
Športna zveza Komen
Tretji Steber
Klub borilnih veščin Sevnica
Tretji Steber
Študentski športni klub Zdrava zabava
Tretji Steber
Plesni klub ADC
Tretji Steber
Košarkarski klub Ajdovščina
Tretji Steber
Ženski nogometni klub Rudar Škale
Drugi Steber
Športna zveza Beltinci
Drugi Steber
Športna zveza Sevnica
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Jesenice
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Žirovnica
Tretji Steber
Športno društvo ABC šport Ljubljana
Tretji Steber
Športno društvo RCU Lukovica
Drugi Steber
Zveza športnih društev Polzela
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Koper
Drugi Steber
Športna zveza Ljubljane
Prvi Steber
Športno društvo Sokol Bežigrad
Tretji Steber
Planinsko društvo Lisca Sevnica
Tretji Steber
Društvo Motivakcija
Tretji Steber
Športno društvo Mega center
Drugi Steber
Športna zveza Velenje
Tretji Steber
Športno društvo Ludus
Drugi Steber
Športna zveza Jesenice
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Sevnica
Prvi Steber
Društvo za telesno vzgojo Partizan Bakovci
Tretji Steber
Atletski klub Rudar
Drugi Steber
Športna zveza Logatec
Tretji Steber
Aikido klub Tegatana
Tretji Steber
Športno društvo Ando Hirschmann
Tretji Steber
Športno društvo Brazde vzdržljivosti
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Jesenice
Drugi Steber
Športna zveza Koper
Tretji Steber
Združenje za medkulturno sodelovanje in dialog Slovenije
Tretji Steber
Športno društvo Zadvor
Tretji Steber
Športno društvo Tabor Žiri
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Ravne na Koroškem
Tretji Steber
Zavod Net šport tenis
Tretji Steber
Športno društvo Out in Slovenija
Drugi Steber
Zveza športnih društev Klif Ankaran
Tretji Steber
Športno društvo T.E.A.M.
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Žirovnica
Tretji Steber
Turistično društvo Polževo
Tretji Steber
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
Tretji Steber
Športno društvo Mladi rod
Tretji Steber
Planinsko društvo Lisca Sevnica
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Kamna Gorica
Tretji Steber
Športno društvo Ultimate frisbee Maribor
Tretji Steber
Društvo za zdravje srca in ožilja
Tretji Steber
Športno izobraževalno kulturno društvo Pipoca
Tretji Steber
Golf klub Kranjska Gora
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Boštanj
Tretji Steber
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Tretji Steber
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana
Tretji Steber
Kulturno športno in turistično društvo Tabor Kalc 1869 Knežak
Tretji Steber
Ženski nogometni klub Rudar Škale
Tretji Steber
Športno društvo Sonček Solkan
Drugi Steber
Športna zveza Kranj
Drugi Steber
Športna zveza Kozje
Tretji Steber
Športno društvo Športno srce
Drugi Steber
Športna zveza Ljutomer
Tretji Steber
Športno društvo Aktivno življenje
Tretji Steber
Športno društvo Polyteam Ljubljana
Drugi Steber
Športna zveza Občine Kidričevo
Tretji Steber
Športno društvo Gaberje Celje
Tretji Steber
Športno društvo Dvokorak
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota
Tretji Steber
Športno društvo Moj mir
Tretji Steber
Društvo Vezalka
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Koper
Prvi Steber
Športno društvo Trnovo
Tretji Steber
Atletski klub Cerklje
Drugi Steber
Univerzitetna športna zveza Primorske
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Vič
Tretji Steber
Kolesarsko društvo DOS
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Borovnica
Tretji Steber
Planinsko društvo Krka Novo mesto
Tretji Steber
Športno društvo ABC šport Ljubljana
Prvi Steber
Splošno športno društvo Tržič
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Domžale
Tretji Steber
Društvo Eksena
Tretji Steber
Taekwon-do klub “Radovljica”
Tretji Steber
Klub borilnih veščin Sevnica
Tretji Steber
Žensko košarkarsko društvo Maribor
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Mengeš
Tretji Steber
Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo
Tretji Steber
Univerzitetna športna zveza Maribor
Tretji Steber
Športno društvo Čili
Tretji Steber
Športno društvo Udarni list
Tretji Steber
Mladinski nogometni klub CPC Black & White
Tretji Steber
Mladinski klub Nade Žagar
Tretji Steber
Športno društvo Rekreativček
Tretji Steber
Košarkarski klub Ajdovščina
Drugi Steber
Športna zveza Murska Sobota
Tretji Steber
Športno društvo Ljubljana – moje mesto
Tretji Steber
Turistično društvo Bohinj
Tretji Steber
Športno atletsko društvo Mavrica
Drugi Steber
Zveza športnih društev Občine Žalec
Tretji Steber
Športno društvo HIT
Tretji Steber
Športno društvo Klub ponosnih posameznikov
Tretji Steber
Športno kulturno društvo Mekinje
Tretji Steber
Športno društvo Adrenalina Izola
Prvi Steber
Športno društvo Polje
Tretji Steber
Sonček – Športno društvo cerebralne paralize
Tretji Steber
Atletski klub Domžale
Tretji Steber
Športno društvo Sladka Gora
Drugi Steber
Športna zveza Ljubljane
Tretji Steber
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
Tretji Steber
Društvo Interes Ljubljana
Prvi Steber
Športno društvo Gib Šiška
Tretji Steber
Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje
Drugi Steber
Zveza športnih društev Polzela
Tretji Steber
Športno društvo FITT Črnuče
Tretji Steber
Društvo Šola Zdravja
Tretji Steber
Društvo Kazina
Tretji Steber
Športno rekreativno društvo Mislinja
Drugi Steber
Športna zveza Ajdovščina
Prvi Steber
Športno društvo Moste
Tretji Steber
Športno društvo Mozirje

Aktualno

Img 20240704 Wa0002

5. julija 2024

Slovenija v gibanju, Splošno

Vrhpoljada 2024

Tudi letos je športno-rekreativno društvo Vrhpolje uspešno organiziralo in izvedlo tradicionalno Vrhpoljado, uveljavljen in dobro obiskan športni dogodek, ki vsakoletno…

Preberi več
1d8a4974

4. julija 2024

Mednarodno, Splošno

Icehearts Europe projekt se pripravlja na pilotno testiranje

Nov pilotni projekt v Sloveniji si prizadeva vzpostaviti strukturirano in varno okolje za ranljive otroke z uporabo načel Icehearts. Med…

Preberi več
Logo R4d Rvb

4. julija 2024

Člani, Mednarodno, Splošno

Prvi dogodek Run for diversity v Sloveniji

7. septembra se bo v Kopru odvil prvi dogodek "run for diversity" v Sloveniji. Gre za tekaški dogodek, ki je…

Preberi več
Section Bg Programi

Programi

Športni
dogodki

Programi športnih dogodkov so namenjeni promociji gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa.
Več

Telesne
vadbe

S programi telesnih vadb za krepitev zdravja želimo povečati delež redno telesno aktivnih posameznikov.
Več

Strokovna podpora

S programi strokovne podpore krepimo delovanje športnih organizacij na kadrovskem in programskem nivoju.
Več

Mednarodne aktivnosti

Športna unija Slovenije kot partner sodeluje v številnih evropskih projektih na področju športa za vse. Namen mednarodnega delovanja je vzpostavitev mednarodne mreže partnerstev, prenos znanja in izkušenj ter sledenje smernicam Evropske unije na področju športa za vse.
Projekti

Projekti

Mednarodni dogodki

Mednarodni dogodki

Kontakt

Članstva

Partnerji in podporniki

Prva Stran Ministrstvo Za Sport
Prva Stran Ministrstvo Za Zdravje
Prva Stran Ministrstvo Za Javno Upravo
Logo Mvi4
Logotip Nijz
Fs Osnovni
Logo Eu
Logo Erasmus