Delavnice za strokovni kader v šolskem letu 2020/2021

Delavnice za strokovni kader v šolskem letu 2020/2021

 • 16.09.2020
 • V letošnjem šolskem letu za strokovni kader na področju športa in izobraževanja pripravljamo štiri praktično obarvane delavnice. Prva je na sporedu že prihodnji konec tedna v Novem mestu.

Delavnice so vključene v KATIS - Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za leto 2020/2021, izvedli pa jih bomo v sklopu projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Udeležba na programih je tako za zaposlene brezplačna. 

Uporaba plesnih zvrsti in plesa pri športni vadbi

 • Datum in kraj izvedbe: 26.9.2020, Novo mesto
 • Ciljna skupina: Učitelji športa v osnovni in srednji šoli, strokovno usposobljen kader na področju športa
 • Cilji: Seznaniti udeležence z novimi pogledi in možnostmi, kako lahko vadbeno uro športne vzgoje ali telesne dejavnosti nadgradimo in popestrimo z uporabo plesnih vsebin.  

Igriva gimnastika za najmlajše

 • Datum in kraj izvedbe: 14.11.2020, Slovenj Gradec
 • Ciljna skupina: Vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja, strokovno usposobljen kader s področja športa
 • Cilji: Spoznati, kako z uporabo osnovnih gimnastičnih prvin razvijati koordinacijo in orientacijo pri predšolskih otrocih, gibalno opismenjevanje predšolskih otrok, motivacija predšolskih otrok za vključevanje v gibalne procese, razvijanje igre z uporabo gimnastičnih elementov kot so obroč, žoga in trak ter s pomočjo poligonskih struktur.

Razumevanja vloge čustev, notranjih prepričanj in motivacije pri učenju in poučevanju

 • Datum in kraj izvedbe: 26.1. in 27.1.2021, Maribor
 • Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka prve triade osnovnih šol, ki izvajajo program športne vzgoje, profesorji športne vzgoje, strokovno usposobljen kadru na področju športa.
 • Cilji: Razvoj učiteljevih kompetenc v smeri razumevanja vloge čustev pri učenju in njihovega vpliva na vedenje učencev. Prepoznavanje pomena skrbi zase z vidika zmanjševanja vpliva stresa. Spoznavanje s čustveno platjo poučevanja in vodenja. Uporaba motivacije in oblikovanja različnih prepričanj pri poučevanju

Vzpostavimo sodelovalne odnose in oblikujmo spodbudno in ustvarjalno učno okolje

 • Datum in kraj izvedbe: marec 2021*, Ljubljana
 • Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka prve triade osnovnih šol, ki izvajajo program športne vzgoje, profesorji športne vzgoje, strokovno usposobljen kadru na področju športa.
 • Cilji: Spoznati načine, kako v razredu vzpostaviti varno, spodbudno, sodelovalno in ustvarjalno učno okolje. Vaditi prepoznavanje socialnih in emocionalnih potreb učencev. Vaditi učenje čustvenih in socialnih spretnosti. Prepoznavati načine, kako z aktivnim poslušanjem, poznavanjem veščin povezovalne komunikacije in sprejemanjem drugačnosti vzpostaviti sodelovalne in spoštljive odnose v razredu/skupini. Razvijali empatijo in samoempatijo.

*točen datum delavnice bo objavljen naknadno

Razpis za posamezen program bo na naši spletni strani objavljen mesec dni pred dogodkom. Razpis za delavnico uporaba plesnih zvrsti in plesa pri športni vadbi najdete TUKAJ.