Vabimo na delavnico Celostni pristop pri športni vadbi

Vabimo na delavnico Celostni pristop pri športni vadbi

 • 18.02.2020
 • Učitelje športa v osnovnih in srednjih šolah ter strokovni kader na področju športa vabimo na delavnico Celostni pristop pri športni vadbi. Delavnica je za zaposlene zaradi sofinanciranja ESS in MIZŠ brezplačna.

Področje športne vadbe je še posebej pomembno pri razvoju samozavesti posameznika, zato je pravilen in celostni pristop k športni vadbi izjemnega pomena. Udeleženci bodo tako na delavnici lahko spoznali pomembnost celostnega pristopa pri vodenju skupine/razreda in pomembne elemente dobrega vodje.

Vsebina:

 • Štiri temeljna področja vodenja športne vadbe – predavanje, 2 uri, dr. Maja Pajek
 • Odnos do sebe in drugih pri vodenju športne vadbe – predavanje, 1 ura, dr. Maja Pajek
 • Identiteta in avtoriteta pri vodenju športne vadbe – predavanje, 2 uri, dr. Maja Pajek
 • Podajanje povratnih informacij – delavnica, 1 ura, dr. Maja Pajek
 • Uspešno reševanje konfliktov - delavnica, 2 uri, dr. Maja Pajek

Delavnica se bo odvijala v Športni hiši Ilirija (Vodnikova cesta 155) v Ljubljani, in sicer v soboto, 14. marca med 9.00 in 17.00 uro.

Namenjena je učiteljem športa v osnovni, srednji šoli in gimnazijah ter strokovno usposobljenemu kadru na področju športa.

Pogoji za prijavo:

 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na kateremkoli področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
 • Pedagoška izobrazba (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, razredni učitelj) ali izobrazba športne smeri ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Starost najmanj 18 let.

Postopek prijave

Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi).

 • Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite kopijo osebnega dokumenta in dokazilo o zaposlitvi - oboje gre za identična dokumenta kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo na dogodek (max do 1. mesec star dokument) ter kopijo dokazila o zahtevani izobrazbi oz. usposobljenosti

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, razredni učitelji) ali izobrazbi športne smeri (npr. kopija diplome) ali
  kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz AJPES-a, izpis zavarovanj v RS, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument) in
 • kopijo osebnega dokumenta.

Na vstopni strani spletne aplikacije imate na voljo Navodila (tudi v video obliki) za uporabo aplikacije.

POMEMBNO:

Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene prijave v spletni aplikaciji opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx. Udeleženci prijavljeni preko sistema KATIS bodo dobili potrdilo o pridobljenih 0,50 točke.

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil je 5.3.2020 do 12.00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest.

Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

RAZPIS

NAVODILA ZA REGISTRACIJO/PRIJAVO

POTRDILO O ZAPOSLITVI