Nov termin delavnice Razvijanje empatije v športu

Nov termin delavnice Razvijanje empatije v športu

 • 30.01.2020
 • Objavljamo nov termin izvedbe (brezplačne) delavnice Razvijanje empatije v športu – kako lažje razumeti in se učinkovito odzvati na vedenje otrok in mladih, ki nam je v izziv.

Delavnico namenjamo učiteljem v osnovni in srednji šoli ter trenerjem in vaditeljem oziroma strokovno usposobljenemu kadru na področju športa.

Na dvodnevni delavnici se bomo spoznali s teorijo in vadili veščine povezovalne komunikacije, ki temelji na veščinah nenasilne komunikacije (po Marshallu Rosenbergu), v tujini priznanega in uveljavljenega pristopa h komunikaciji, ki v odnose prinaša večje medsebojno razumevanje, povezanost, učinkovitost in sproščenost ter pripomore k boljšemu vzdušju na urah in posledično k večji učinkovitosti športnih programov.

Delavnica bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo pri vsakdanjem delu z otroki in mladimi.

Vsebina delavnice:

 • Ustvarjanje spodbudnega in ustvarjalnega delovnega okolja na treningu, vadbi ali šolski uri
 • Elementi povezovalne komunikacije - od borbe za premoč k sodelovanju
 • Razumevanje občutkov in potreb – kako zares razumeti mlade in njihove potrebe
 • Aktivno, empatično poslušanje - ključ do dobrih odnosov
 • Povezovalni vs. razdiralni jezik
 • Stik s seboj - kako ostati umirjen in konstruktiven tudi v zahtevnih in stresnih situacijah
 • Kako povedati, kaj te moti na spoštljiv in povezovalen način - štirje koraki povezovalne komunikacije
 • Konstruktivno reševanje konfliktov
 • Motivacija otrok in mladih - alternative vzgoji korenčka in palice
 • Razumevanje procesov, ki se odvijajo v možganih, ko smo v konfliktu
 • Ozaveščanje vzorcev vedenja, ki jih prinašamo v delo z otroki in mladimi
 • Postavljanje meja - kako reči "ne" in ostati v dobrem odnosu

KORISTI ZA UDELEŽENCE

S pridobljenimi znanji bodo udeleženci lahko:

 • izboljšali kakovost in učinkovitost vzgojno-izobraževalnega procesa ter športnih in drugih treningov,
 • naredili proces dela z otroki in mladimi prijetnejši in bolj sproščen,
 • lažje prepoznavali potenciale otrok in jim pomagali izboljšati samopodobo,
 • pomagali otrokom in mladim vzpostavljati spoštljive in iskrene medsebojne odnose.

Delavnica se bo odvijala v torek in sredo, 3. in 4. marca v Ljubljani.

Pogoji za prijavo:

 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na kateremkoli področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
 • Pedagoška izobrazba (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, razredni učitelj) ali izobrazba športne smeri ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Starost najmanj 18 let.

Postopek prijave

Registracija in prijava na dogodek potekata preko spleta na naslovu: http://prijave.olympic.si

Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi).

Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite kopijo osebnega dokumenta in dokazilo o zaposlitvi - oboje gre za identična dokumenta kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo na dogodek (max do 1. mesec star dokument) ter kopijo dokazila o zahtevani izobrazbi oz. usposobljenosti

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, razredni učitelji) ali izobrazbi športne smeri (npr. kopija diplome) ali
 • kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz AJPES-a, izpis zavarovanj v RS, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument) in
 • kopijo osebnega dokumenta.

Na vstopni strani spletne aplikacije imate na voljo Navodila (tudi v video obliki) za uporabo aplikacije.

POMEMBNO:

Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene prijave v spletni aplikaciji opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Udeleženci prijavljeni preko sistema KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (strokovne delavke in delavci iz vzgoje in izobraževanja) bodo po opravljenih vseh obveznostih (in opravljeni evalvaciji) lahko dobili potrdilo o pridobljenih 0,50 točke.

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil je 24.2.2020 do 14.00 ure oz. do zapolnitve prostih mest.

Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

RAZPIS

NAVODILA ZA REGISTRACIJO/PRIJAVO

POTRDILO O ZAPOSLITVI