Vabimo na dve brezplačni praktični delavnici

Vabimo na dve brezplačni praktični delavnici

  • 21.01.2020
  • Spomladi pripravljamo dve praktični delavnici, ki ju namenjamo učiteljem športa v osnovnih in srednjih šolah ter strokovno usposobljenemu kadru na področju športa.

Celostni pristop pri športni vadbi 
Kdaj: sobota, 14.3.2020
Kje: Športna hiša Ilirija, Ljubljana

Vsebina: Področje športne vadbe je še posebej pomembno pri razvoju samozavesti posameznika, zato je pravilen in celostni pristop k športni vadbi izjemnega pomena. Udeleženci bodo spoznali pomembnost celostnega pristopa pri vodenju skupine/razreda in pomembne elemente dobrega vodje.

Podajanje povratnih informacij: pohvala in kritika pri športni vadbi 
Kdaj: sobota, 4.4.2020
Kje: Športna hiša Ilirija, Ljubljana

Vsebina: Veliko število neprijetnih občutkov pri učencih izvira iz neustreznega kritiziranja ali premalo pohvale. Učenci so večkrat zgubljeni, ko imajo občutek, da nič ni prav, karkoli naredijo. Kadar nalogo opravijo odlično, se učitelji včasih obnašamo, kot da je to samoumevno. Povratna informacija je darilo le v primeru, da je podana pravilno, zato je cilj spopolnjevanja spoznati osnovne zakonitosti pri podeljevanju in sprejemanju pohvale in kritike kot dveh pomembnih orodij vodenja športne vadbe. Ravno pohvala je pomembno orodje za krepitev želenih vedenj učencev, ustrezna uporaba kritike pa orodje, ki služi za zmanjševanje nezaželenih vedenj. Udeleženci bodo spoznali, kako lahko s pridom uporabljajo obe orodji in tako prispevajo h kreiranju optimalnega učnega okolja.

Razpis za posamezno delavnico bo na naši spletni strani objavljen mesec dni pred izvedbo. Ciljna skupina so učitelji/profesorji v osnovni in srednji šoli in strokovno usposobljen in izobražen kader na področju športa (zaposleni).

Delavnici se odvijata v sklopu projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 - 2022 in sta brezplačni zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.