Uspešno izveden že 14. Kongres športa za vse

Uspešno izveden že 14. Kongres športa za vse

  • 02.12.2019
  • Ta konec tedna se je odvil že 14. Kongres športa za vse. V sodobnem kongresnem okolju Kristalne palače v BTC-ju se je v dveh dneh zbralo več kot 150 udeležencev, ki so z zanimanjem sledili tematiki letošnjega kongresa – »Gibalna športna dejavnost za zdravje družine«.

V dvodnevnem strokovnem dogodku je s predavanji in predstavitvami sodelovalo 26 strokovnjakov iz različnih področij.

14. Kongres športa za vse sta z uvodnim nagovorom otvorila predsednik OKS-ZŠZ, g. Bogdan Gabrovec in Minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. Priznani predavatelji iz različnih strokovnih institucij so se razdelili v tri tematske sklope.

V prvem kineziološkem sklopu so se predavatelji posvetili predvsem družini in športu v širšem družbenem kontekstu, delu z mladimi in njihovem gibalnem razvoju, pomenu varne vadbe v perinatalnem in postnatalnem obdobju ženske in načinu gibanja kot vrednoti in veščini v sodobni družini in domači telovadbi za vse generacije. V javno zdravstvenem sklopu je bilo v ospredju spodbujanje gibanja v vrtcih, problematika šolskih torb, družinska obravnava debelosti in telesna dejavnost v pripravi na porod in starševstvo. V zadnjem delu kineziološkega sklopa pa so se predstavili plakati različnih raziskav in primerov dobrih praks, družina in otroci v hribih in naravi ter vloga družine pri spodbujanju ljubezni in pozitivnih vrednot do gibanja. V času odmorov so udeležence z izbranimi vajami razgibali študenti kineziologinje iz Fakultete za šport.

Kongres so dodatno obogatile predstavitve projektov, raziskav in primerov dobrih praks s plakati tokrat obravnavane nosilne teme kongresa.

Kolikor je bil petkov plenarni del teoretične narave je bil sobotni praktični del toliko bolj aktiven. Udeleženci so bili že v štartu pripravljeni na gibanje in temu primerno tudi športno oblečeni. Ob izjemnih predavateljih so se tako lahko prisotni srečali s posebnostmi vadbe za gibljivost in moč starostnikov, družino in njeno vadbo v naravi in na zunanjih vadbenih napravah in gibalnimi igrami z improviziranimi pripomočki.

Sobotni program je gradil na izhodiščih, ki so jih govorci postavili v petkovih krajših predstavitvah. Vsebine so bile predstavljene spraktičnimi demonstracijami, pri katerih so sodelovali tudi udeleženci. V prvem sklopu so bile predstavljene specifike vadbe zastarejše, s poudarkom na moči in gibljivosti. Ana Šuštaršič, študentka na doktorskem študiju na Fakulteti za šport, je v svojo predstavitev vključila tudi obilo osebnih izkušenj in primerov, s katerimi je nazorno izpostavila osnovn anačela, ki jim mora tovrstna vadba slediti.

Sledila je predstavitev vadbe na zunanjih napravah. Miha Bevc iz Fitnes zveze Slovenije je v svoji demonstraciji predvsem izpostavil pomembnost pravilne izvedbe vaj in doslednega izvajanja vadbe, ki naj upošteva specifike posameznika tudi s funkcionalnega vidika.

V zadnjem sklopu nas je Mojca Grojzdek iz ŠAD Mavrica popeljala skozi praktični prikaz vadbe družin, s poudarkom na uporabi vsakdanjih in improviziranih pripomočkov. Predavateljica je s primeri iz lastne prakse pokazala, kako lahko vadbo pripravimo zanimivo in efektivno tudi z uporabo povsem običajnih pripomočkov in tako športno aktivnost otrok in odraslih združimo v kvalitetno preživet skupni čas.

Častno pokroviteljstvo kongresa je letos prevzel predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor, ki je s tem organizatorjem kongresa izrazil podporo predsednika republike našemu delu in prizadevanjem ter daje dogodku poseben pomen. Častno pokroviteljstvo predsednika pomeni, da predsednik spodbuja naše ideje, se zavzema za stvari, s katerimi se ukvarjamo in podpira naša skupna prizadevanja. 

Foto: Aleš Černivec

14. Kongres športa za vse