Brezplačna delavnica: Pomembnost gimnastičnih vsebin za zdrav celostni gibalni razvoj malčka in otroka

Brezplačna delavnica: Pomembnost gimnastičnih vsebin za zdrav celostni gibalni razvoj malčka in otroka

 • 16.10.2019
 • V soboto, 16. novembra bo v Ljubljani prva izmed praktičnih delavnic, ki jih v šolskem letu 2019/2020 pripravljamo za strokovni kader v izobraževanju in športu, in sicer delavnica Pomembnost gimnastičnih vsebin za zdrav celostni gibalni razvoj malčka in otroka.

Delavnico namenjamo vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, razrednim učiteljem in strokovno usposobljenemu kadru na področju športa (vaditelji, trenerji).

Cilji delavnice je slušatelje seznaniti in skozi praktične vaje naučiti gimnastične abecede in osnovne gimnastične prvine, ki imajo za cilj celostni gibalni razvoj malčka in otroka.

Delavnica se bo odvijala v Športni hiši Ilirija na naslovu Vodnikova cesta 155 v Ljubljani.

Vsebina delavnice:

• Naravne oblike gibanja kot priprava na gimnastično abecedo
• Igriva gimnastika 1: osnove gimnastike v predšolskem obdobju
• Igriva gimnastika 2: osnove gimnastike v 1. triadi osnovne šole
• Igriva gimnastika 3: Vese, opore, vrtenja okoli različnih osi
• Razvijanje igre z gimnastičnimi elementi kot so obroč, žoga in trak

Predavateljica: Karmen Šibanc, višja strokovna sodelavka (prof. šp. vzg.) 

Pogoji za prijavo:

 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na kateremkoli področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
 • Pedagoška izobrazba (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, razredni učitelj) ali izobrazba športne smeri ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Starost najmanj 18 let.

Postopek prijave

Registracija in prijava na dogodek potekata preko spleta na naslovu: http://prijave.olympic.si

 1. Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi)
 2. Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite kopijo osebnega dokumenta in dokazilo o zaposlitvi - oboje gre za identična dokumenta kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo na dogodek (max do 1. mesec star dokument) ter kopijo dokazila o zahtevani izobrazbi oz. usposobljenosti

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, razredni učitelji) ali izobrazbi športne smeri (npr. kopija diplome) ali
 • kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz AJPES-a, izpis zavarovanj v RS, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument) in
 • kopijo osebnega dokumenta.

Na vstopni strani spletne aplikacije imate na voljo Navodila (tudi v video obliki) za uporabo aplikacije. 

POMEMBNO:

Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene prijave v spletni aplikaciji opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Udeleženci prijavljeni preko sistema KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (strokovne delavke in delavci iz vzgoje in izobraževanja) bodo po opravljenih vseh obveznostih (in opravljeni evalvaciji) lahko dobili potrdilo o pridobljenih 0,50 točke.

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil je: 05.11.2019 do 14.00 ure oz. do zapolnitve prostih mest.

Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

RAZPIS

NAVODILA ZA REGISTRACIJO/PRIJAVO

POTRDILO O ZAPOSLITVI