Delavnice za strokovni kader v šolskem letu 2019/2020

Delavnice za strokovni kader v šolskem letu 2019/2020

 • 29.07.2019
 • V šolskem letu 2019/2020 bomo izvedli štiri praktično obarvane seminarje za strokovni kader v društvih, šolah in vrtcih. Vsi so vključeni v KATIS - Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za leto 2019/2020.

Pomembnost gimnastičnih vsebin za zdrav celostni gibalni razvoj malčka in otroka

 • Datum in kraj izvedbe: 16.11.2019, Ljubljana
 • Ciljna skupina: Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, razredni učitelji, strokovno usposobljen kader na področju športa
 • Cilj: Cilji delavnice so slušatelje seznaniti in skozi praktične vaje naučiti gimnastične abecede in osnovne gimnastične prvine, ki imajo za cilj celostni gibalni razvoj malčka in otroka.

Razvijanje empatije v športu

 • Datum in kraj izvedbe: 18.1.2020 - 19.1.2020, Ljubljana
 • Ciljna skupina: Učitelji v osnovni in srednji šoli, strokovno usposobljen kader na področju športa
 • Cilj: Spoznati teorijo in vaditi veščine povezovalne komunikacije. Vaditi aktivno poslušanje. Prepoznavanje potreb, občutij in stiske mladih. Spoznati razlike med povezovalnim in razdiralnim jezikom. Spoznati, kako med mlade vnesti več medsebojnega razumevanja, spoštovanja in razumevanja. Se naučili postavljati meje na povezovalen način.

Celostni pristopi pri športni vadbi

 • Datum in kraj izvedbe: marec 2020, Ljubljana*
 • Ciljna skupina: Učitelji športa v osnovni in srednji šoli ter gimnazijah, strokovno usposobljen kader na področju športa
 • Cilj: Področje športne vadbe je še posebej pomembno pri razvoju samozavesti posameznika, zato je pravilen in celostni pristop k športni vadbi izjemnega pomena. Udeleženci bodo spoznali pomembnost celostnega pristopa pri vodenju skupine/razreda in pomembne elemente dobrega vodje.

Podajanje povratnih informacij: pohvala in kritika pri športni vadbi

 • Datum in kraj izvedbe: januar 2020, Ljubljana*
 • Ciljna skupina: Učitelji športa v osnovni in srednji šoli ter gimnazijah, strokovno usposobljen kader na področju športa
 • Cilj: Veliko število neprijetnih občutkov pri učencih izvira iz neustreznega kritiziranja ali premalo pohvale. Učenci so večkrat zgubljeni, ko imajo občutek, da nič ni prav, karkoli naredijo. Kadar nalogo opravijo odlično, se učitelji včasih obnašamo, kot da je to samoumevno. Povratna informacija je darilo le v primeru, da je podana pravilno, zato je cilj spopolnjevanja spoznati osnovne zakonitosti pri podeljevanju in sprejemanju pohvale in kritike kot dveh pomembnih orodij vodenja športne vadbe. Ravno pohvala je pomembno orodje za krepitev želenih vedenj učencev, ustrezna uporaba kritike pa orodje, ki služi za zmanjševanje nezaželenih vedenj. Udeleženci bodo spoznali, kako lahko s pridom uporabljajo obe orodji in tako prispevajo h kreiranju optimalnega učnega okolja.

*točen datum delavnice bo objavljen naknadno

Razpis za posamezen program bo na naši spletni strani objavljen mesec dni pred dogodkom.