Usposabljanje v športu: nekaj koristnih informacij

Usposabljanje v športu: nekaj koristnih informacij

  • 26.03.2019
  • Aktualni Zakon o športu (ZŠpo-1), sprejet junija 2017, je na področju usposabljanja v športu prinesel številne novosti. Objavljamo nekaj dodatnih pojasnil.

Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1) izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen ter vpisan v Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Predmetni zakon opredeljuje tudi javnoveljavne študijske programe in programe usposabljanja ter organizacije, ki jih je država pooblastila kot predlagatelje in nosilce programov. Vsak posameznik, ki je ustrezno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije so preko najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov pripravili nekaj dodatnih pojasnil. Vsi, ki vas omenjena tematika zanima, vabljeni k branju. 

POVEZAVA