Delavnica Medpredmetno sodelovanje: vključevanje gibanja v izvedbo vsebin šolskih predmetov

Delavnica Medpredmetno sodelovanje: vključevanje gibanja v izvedbo vsebin šolskih predmetov

 • 19.02.2019
 • Vaditelje, učitelje in vzgojitelje vabimo na praktično delavnico Medpredmetno sodelovanje: vključevanje gibanja v izvedbo vsebin šolskih predmetov, ki se bo odvijala v soboto, 23. marca v Ljubljani.

Delavnica je namenjena učiteljem razrednega pouka, učiteljem športa in podaljšanega bivanja ter strokovno usposobljenemu kadru s področja športa (vaditelji, trenerji).

Z nami bo dr. Matej Plevnik, profesor športne vzgoje in kineziolog, ki je kot asistent za področje kineziologije zaposlen na Inštitutu za kineziološke raziskave Univerze na Primorskem ter študijskem programu Aplikativne kineziologije.

Urnik in vsebina delavnice:

09.00– 11.00 predavanje Gibalna/športna aktivnost v šolskem prostoru in doseganje strokovnih priporočil količine gibanja
11.00– 13.00 delavnica Uporaba pripomočkov za spodbujanje gibanja
13.00 – 14.00 odmor
14.00 – 16.00 delavnica Ritem, prostor in gibanje
16.00 – 18.00 predavanje Vzgoja za zdravje in gibanje

Pogojo za prijavo:

 • Pedagoška izobrazba ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na katerem koli področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave na http://prijave.olympic.si predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (npr. kopija diplome) ali
 • kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz AJPES-a, izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument - primer potrdila/obrazca je na voljo v aplikaciji ob registraciji) in
 • kopijo osebnega dokumenta.

Postopek prijave:

Registracija in prijava na dogodek preko spleta na naslovu: http://prijave.olympic.si.

 1. Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi)
  Po opravi registracije skrbnik pregleda (le ob delavnikih v dopoldanskem času) vsebino in vam registracijo potrdi in na vaš e-naslov prejmete aktivacijsko povezavo, na katero morate klikniti, če pa ugotovi nepopolnosti dobite e-obvestilo.
 2. Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite kopijo osebnega dokumenta in dokazilo o zaposlitvi - oboje gre za identična dokumenta kot ob registraciji, ker ni daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo na dogodek ter kopijo dokazila o zahtevani izobrazbi oz. usposobljenosti. Po prijavi skrbnik ponovno pregleda vsebino in vam prijavo potrdi oziroma morebiti pozove k dopolnitvam. Šele v primeru potrditve zasedate prosto mesto.

Navodila (tudi v video formatu) za uporabo aplikacije so na voljo na vstopni spletni strani in na spodnji povezavi.

Pomemebno! Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene prijave v spletni aplikaciji (povezava zgoraj) opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=2838&A=detailKP

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil je ponedeljek, 11.03.2019 do 12.00 ure.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

RAZPIS

NAVODILA ZA REGISTRACIJO/PRIJAVO