13. Kongres športa za vse

13. Kongres športa za vse

 • 01.10.2018
 • 13. Kongresa športa za vse posvečamo športni rekreaciji invalidov. Odvijal se bo 30. novembra in 1. decembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in sicer v sklopu sejma Narava - zdravje.

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Invalidnost je koncept, ki se nenehno razvija. 1. člen navedene konvencije pravi, da so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. Gibalna aktivnost in šport lahko bistveno prispevata k izboljšanju kakovosti življenja invalidov tako v biološkem, psihološkem kot socialnem vidiku.

Kongres je namenjen športnim delavcem, medicinskim strokovnjakom in ostalemu strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z invalidno populacijo, športnim klubom in društvom, ki jim vključevanje invalidne populacije v programe prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam in vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije.

Udeležba na kongresu zagotavlja podaljšanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju športne rekreacije.

V okviru praktičnega dela kongresa, ki bo potekal v soboto, bomo v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskim komitejem izvedli delavnico na temo športne rekreacije invalidov.

PROGRAM

PETEK, 30. 11. 2018

 • 8.30: REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
 • 9.00-9.15: OTVORITEV KONGRESA
 • 9.15-9.30: Uvodno predavanje: SPORT FOR ALL SITUATION IN CZECH REPUBLIC, Julie Wittmanova (Palacky University Olomouc; Faculty of Physical Coulture)
 • 9.30-9.40: Posebna gosta, ambasadorja kongresa: Sašo Rink in Mojca Tomažin
 • 9.40-9.45: AKTIVNI ODMOR
 • 9.45-11.30: MEDICINSKI SKLOP, moderatorici: dr. Helena Burger, Andrea Juričan Backovič
  - TELESNA DEJAVNOST ZA INVALIDE (LJUDI Z RAZLIČNIMI OKVARAMI) – MEDICINSKI VIDIK , dr. Helena Burger
  - TELESNA DEJAVNOST ZA OTROKE IN ODRASLE S CEREBRALNO PARALIZO, dr. Katja Groleger Sršen
  - TELESNA VADBA/ ŠPORT ZA LJUDI PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI, doc. dr. Nika Goljar
  - TELESNA DEJAVNOST ZA LJUDI PO AMPUTACIJI, dr. Helena Burger
 • 11.20-11.30: RAZPRAVA
 • 11.30-12.30: ODMOR ZA KOSILO
 • 12.30-14.00: KINEZIOLOŠKI SKLOP, moderatorja: dr. Herman Berčič, dr. Maja Pajek
  - ENAKE MOŽNOSTI IN INKLUZIJA INVALIDOV V JUDU, dr. Damir Karpljuk
  - ANALIZA REKREACIJE INVALIDOV IN REKREACIJA INVALIDOV NA LOKALNI RAVNI V SLOVENIJI, Aleksej Dolinšek, Miro Vidic
  - MOTIVACIJA VKLJUČEVANJA INVALIDOV V ŠPORTNO VADBO, Lena Gabršček
  - MODEL INTEGRACIJE ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA, Maja Sovinek
  - MODEL VADBE INVALIDOV VKLJUČENIH V SPLOŠNO VADBO ŠPORTNIH DRUŠTEV, Neža Adamič
  - PREDSTAVITEV MODELA INTEGRACIJE INVALIDOV V PROGRAM NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ZVEZE, Andrej Jelenc
 • 13.30-13.50: RAZPRAVA
 • 13.50-14.00: AKTIVNI ODMOR
 • 14.00-15.00: SOCIOLOŠKI SKLOP, moderatorja: dr. Tjaša Filipčič, Matej Planko
  - MEDICINSKI IN SOCIALNI MODEL INVALIDNOSTI PRI VKLJUČEVANJU INVALIDOV V ŠPORT, dr. Tjaša Filipčič
  - OSEBNA IZKUŠNJA STARŠA PRI IZZIVIH INVALIDNOSTI PRI UDELEŽEVANJU AKTIVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTNE REKRACIJE
  - SOCIALNI MODEL VKLJUČEVANJA V OKVIRU PLANINSTVA ZA INVALIDE, Jurček Nowakk
  - SOCIALNI MODEL VKLJUČEVANJA V OKVIRU SPECIALNE OLIMPIJADE, Urška Kustura
  - PREDNOSTI IN IZZIVI ŠPORTNE REKREACIJE OSEB Z OVIRANOSTMI V NARAVNEM OKOLJU, Marjeta Keršič Vesel
 • 15.00-15.10: RAZPRAVA
 • 15.10-16.00: ZAKLJUČNE MISLI KONGRESA, dr. Helena Burger, dr. Herman Berčič, dr. Tjaša Filipčič

SOBOTA, 1.12.2018

 • 9.00 – 9.45 Uvod
 • 9.45 - 10.30 URI SOČA – Rehabilitacija in šport
 • 10.30 – 11.15 Primož Jeralič – Splošna vadba oseb na invalidskem vozičku
 • 11.15 – 12.00 Primož Kirn – Primer osnovnega fitnes programa za invalide

 12.00 – 12.30 Odmor

 • 12.30 – 13.15 Neža Adamič – Vadba oseb z motnjo v duševnem razvoju
 • 13.15 - 14.15 Klemen Pirman – Gibanje in glasba (paraplesni elementi)
 • 14.15 – 15.00 Matjaž Bartol – Vadba za težje gibalno ovirane

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na kongresu znaša 20,00 EUR (DDV vključen) in zagotavlja:

 • prisotnost na kongresu
 • Zbornik kongresa s prispevki predavateljev
 • pogostitev med odmori
 • vstopnico za sejem Narava – zdravje.

PRIJAVNICA

Rok za prijave: 28.11.2018