Delavnica Motivacija otrok v športu - nov termin!

Delavnica Motivacija otrok v športu - nov termin!

  • 26.09.2018
  • Brezplačno delavnico Motivacija otrok v športu smo premestili na november, in sicer bomo program izvedli v soboto, 10. novembra. Lokacija, časovni okvir in vsebina delavnice ostanejo nespremenjeni.

Program se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 in je zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za končnega uporabnika brezplačen.

Delavnico namenjamo učiteljem razrednega pouka, učiteljem športa in podaljšanega bivanja ter strokovno usposobljenemu kadru s področja športa (vaditelji, trenerji).

Pogoj za prijavo:

  • Pedagoška izobrazba ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
  • Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:

  • Dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (npr. kopija diplome) ali kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
  • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument – lahko uporabite priloženo potrdilo).

Prijava:

1. Izpolnjena spletna prijavnica na:

https://docs.google.com/forms/d/18j_vgr-O8AJp2GRWH_5v-mxLnpLmmt3Yc8OibQ3X6r0/viewform?edit_requested=true

2. dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev poslana do roka po e-pošti na naslov: anita.zavodnik@olympic.si.

POMEMBNO: Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene spletne prijavnice (povezava zgoraj) opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=2811&A=detailKP.

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je 29.10.2018 do 08.00 ure.

Več informacij najdete v RAZPISU.