Motivacija otrok v športu - brezplačna delavnica

Motivacija otrok v športu - brezplačna delavnica

 • 20.09.2018
 • Evropski teden športa (23. – 30.9.2018) bomo na Športni uniji Slovenije zaključili s praktično delavnico Motivacija otrok v športu. Delavnico namenjamo zaposlenim, strokovnim delavcem na področju izobraževanja in športa, udeležba pa je zaradi sofinanciranja s strani ESS brezplačna.

Delavnica se bo odvijala v soboto, 29.9.2018 med 9.00 in 17.00 uro v Veliki dvorani Zavarovalnice Triglav, stavba B/1. nadstropje, Verovškova 60b, Ljubljana

Namenjena je učiteljem razrednega pouka, učiteljem športa in podaljšanega bivanja ter strokovno usposobljenemu kadru s področja športa (vaditelji, trenerji).

Delavnico bo vodila športna psihologinja Tina Jeromen. Cilj delavnice je slušatelje seznaniti z zunanjo in notranjo motivacijo, načini postavljanja ciljev, pomenom aktivacije in sproščanja pred nastopom, osnovami komunikacije (aktivno, podporno poslušanje) ter pomenom samogovora.

Vsebina delavnice:

 • 9.00– 10.00: Zunanja /notranja motivacija v športu
 • 10.00– 11.00: Prepoznavanje aktivacije in uravnavanje predštartne napetosti
 • 11.00– 12.00: Postavljanje ciljev
 • 12.00 – 13.00: Pozitivni/negativni samogovor
 • 13.00 – 13.30: Odmor
 • 13.30 – 14.30: Vključevanje staršev v šport otroka
 • 14.30 – 15.30: Vloga učiteljev in strokovnih delavcev pri motiviranju otroka za ukvarjanje s športom
 • 14.30 – 15.30: Praktični primeri in naloge

Pogoj za prijavo:

 • Pedagoška izobrazba ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:

 • Dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (npr. kopija diplome) ali
 • Kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument – lahko uporabite priloženo potrdilo).

Prijava:

1. Izpolnjena spletna prijavnica na:

https://docs.google.com/forms/d/1ccuuZL2yn2Ckt_VraFO1MuFYX8C3GuxQnr2KhXveeJQ/edit

2. dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev poslana do roka po e-pošti na naslov: anita.zavodnik@olympic.si.

POMEMBNO:
Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene spletne prijavnice (povezava zgoraj) opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=2811&A=detailKP.

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je 25.09.2018 do 08.00 ure.

Na tečaj bo sprejetih 40 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna/ustrezna dokazila.

RAZPIS in PROGRAM delavnice najdete TUKAJ.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.