Zaključek strokovnega usposabljanja na Koroškem

Zaključek strokovnega usposabljanja na Koroškem

  • 19.03.2018
  • Včeraj se je s praktičnim izpitom zaključil tečaj Vaditelj športne rekreacije, ki smo ga v sodelovanju s Športno zvezo Slovenj Gradec izvedli v Slovenj Gradcu.

25 udeležencev je vse od začetka februarja prisluhnilo raznolikim teoretičnim in praktičnim vsebinam, pripravilo seminarsko nalogo, opravilo 15 ur vodene vadbe v društvu in praktični izpit, ki je vključeval demonstracijo vodenja vadbene enote. Bodoče vaditelje tako čaka zgolj še teoretični izpit.

Vsem želimo veliko uspeha, dobre volje in pozitivne naravnanosti pri nadaljnjem delu in izobraževanju v tej smeri.

Športni zvezi Slovenj Gradec pa se zahvaljujemo za pomoč in podporo pri organizaciji tečaja.

 

Vaditelj športne rekreacije, Slovenj Gradec, 18.3.2018