Razpisujemo strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije v Ljubljani

Razpisujemo strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije v Ljubljani

 • 23.02.2018
 • Zainteresirane kandidate vabimo k vpisu na strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije, ki se bo odvijalo med 23.3. in 5.5.2018 v Ljubljani.

Strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije vključuje teoretične in praktične vsebine s področja metodike učenja in treniranja, poznavanja načel vadbe vzdržljivosti, moči in gibljivosti ter priprave, organizacije in izvedbe vadbenih programov. Tečaj obsega 121 ur teoretičnih in praktičnih vsebin ter 15 ur vodenja vadbe, ki jo kandidati opravijo v društvu. Vsebine so deljene na teoretične, ki potekajo v obliki predavanj in praktične, ki potekajo v obliki delavnic. 

Kandidati, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo usposabljanja s področja športne rekreacije, opravljajo vsebine, ki se navezujejo na 2. stopnjo usposabljanja. Te vsebine so v predmetniku posebej označene.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati pridobijo veljavno strokovno usposobljenost za delo v športu (2. stopnja po starem zakonu o športu).

Potek izobraževanja

Predavanja se bodo odvijala ob koncih tedna (petek, sobota in nedelja). Predvidene vsebine so objavljene v predmetniku na spodnji povezavi, točen urnik pa bodo kandidati dobili po prijavi.

Cena izobraževanja

Cena usposabljanja znaša 350 EUR za kandidate, ki se tečaja udeležijo v celoti oziroma 250 EUR za kanddate, ki se udeležijo 2. stopnje. Cena vključuje organizacijo in izvedbo tečaja in obvezno literaturo Osnove športne rekreacije.

Prijave

Pogoji za prijavo

 • polnoletnost
 • zaključena najmanj 3-letna poklicna šola
 • pridobljen naziv (velja za kandidate, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo usposobljenosti):
  - Vaditelj športne rekreacije 1;
  - Vaditelj športne rekreacije;
  - Vaditelj športno rekreativnih programov za ženske;
  - Vaditelj športno rekreativnih programov za mladostnike;
  - Vaditelj športno rekreativnih programov za moške;
  - Vaditelj športne rekreacije odraslih in
  - Vaditelj športne aktivnosti za seniorje

Kandidat mora v celoti izpolniti prijavnico in priložiti sledeča dokazila:

 • kopija osebnega dokumenta (vsi)
 • kopija spričevala (vsi)
 • potrdilo društva o interesu pridobljene usposobljenosti in sodelovanju na programih športne rekreacije (velja za kandidate, ki se izobraževanja udeležijo v celoti)
 • potrdilo o pridobljenem nazivu (velja za kandidate, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo usposabljanja)
 • potrdilo o vsaj enoletnem delu vaditelja športno rekreativnih programov (velja za kandidate, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo usposabljanja)

Prijava je zaključena, ko prejmemo pravilno izpolnjeno prijavnico (word ali pdf oblika dokumenta), vsa zahtevana dokazila in pravilen (celoten) znesek prijavnine.

Prijavnico in dokazila kandidati pošljejo po elektronski pošti na naslov ana.radivo@sportna-unija.si. Rok za prijavo in oddajo dokazil je 14.3.2018.

Več informacij je na voljo v razpisu.

RAZPIS

PREDMETNIK

PRIJAVNICA

IZJAVA DRUŠTVA