Strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije

Strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije

  • 21.12.2017
  • Zainteresirane kandidate vabimo k vpisu na strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije, ki se bo odvijalo med 3. februarjem in 10. marcem v Slovenj Gradcu.

Strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije vključuje teoretične in praktične vsebine s področja metodike učenja in treniranja, poznavanja načel vadbe vzdržljivosti, moči in gibljivosti ter priprave, organizacije in izvedbe vadbenih programov. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati pridobijo veljavno strokovno usposobljenost za delo v športu (2. stopnja po starem zakonu o športu).

Potek izobraževanja

Predavanja se bodo odvijala ob koncih tedna (sobota in nedelja). Predvidene vsebine so objavljene v predmetniku na spodnji povezavi, točen urnik pa bodo kandidati dobili po prijavi.

Cena izobraževanja

Cena usposabljanja znaša 320 EUR za člane ŠUS (polnopravne članice ŠUS, ki imajo na dan objave razpisa poravnano članarino za tekoče leto) oziroma 400 EUR za ostale. Cena vključuje organizacijo in izvedbo tečaja in obvezno literaturo Osnove športne rekreacije.

Prijave

Kandidat mora v celoti izpolniti prijavnico.

Ob prijavi je potrebno priložiti sledeča dokazila: kopijo osebnega dokumenta, kopijo spričevala, potrdilo društva o interesu pridobljene usposobljenosti, kopija potrdila o pridobljenem nazivu in potrdilo o vsaj enoletnem delu vaditelja športno rekreativnih programov.

Prijava je zaključena, ko prejmemo pravilno izpolnjeno prijavnico, vsa zahtevana dokazila in pravilen (celoten) znesek prijavnine.

Prijavnico in dokazila kandidati pošljejo po elektronski pošti na naslov ana.radivo@sportna-unija.si. Rok za prijavo in oddajo dokazil je 22.1.2018.

Več informacij je na voljo v razpisu.

RAZPIS

PREDMETNIK

PRIJAVNICA