• Usposobljenost: izbira ali nuja?

    Usposobljenost: izbira ali nuja?

    Novice 08.07.2015
    Za opravljanje dela vaditelja športne vadbe je potrebno dvoje: ustrezna strokovna usposobljenost ter licenca oziroma dovoljenje za delo. Čeprav se zdi, da gre za eno in isto, temu ni tako. Strokovno usposobljenost bi lahko primerjali z diplomo, ki jo pridobimo po zaključku šolanja in je doživljenjski dokument. Licenca pa je zgolj dovoljenje za delo, torej izvajanje določenega programa in jo je potrebno obnavljati.